ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38830
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Callicarpa sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 2500
Collected date

วันที่เก็บ

8 Jul 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, flowers violet.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

75    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3533 Callicarpa sp. W. Nanakorn et al. 3533
2. 3661 Callicarpa sp. W. Nanakorn et al. 3661
3. 7144 Callicarpa sp. W. Nanakorn et al. 7144
4. 10394 Callicarpa sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 71
5. 11818 Callicarpa sp. S. Sasrirat 23
6. 12418 Callicarpa sp. P. Suksathan 1313
7. 14744 Callicarpa sp. K. Larsen 45500
8. 15809 Callicarpa sp. P. Suksathan 1785
9. 15727 Callicarpa sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1829
10. 27666 Callicarpa sp. C. Maknoi 852
11. 28423 Callicarpa sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-11A
12. 31668 Callicarpa sp. C. Maknoi 1043
13. 35531 Callicarpa sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8357
14. 35626 Callicarpa sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8463
15. 35836 Callicarpa sp. C. Maknoi 1768
16. 36337 Callicarpa sp. W. Pongamornkul 2284
17. 38520 Callicarpa sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2292
18. 38588 Callicarpa sp. W. Pongamornkul 2438
19. 38970 Callicarpa sp. W. Pongamornkul 2315
20. 40272 Callicarpa sp. C. Maknoi 2634
21. 42053 Callicarpa sp. Wang Hong 6640
22. 42232 Callicarpa sp. Wang Hong 8329
23. 46806 Callicarpa sp. M. Tanaros 207
24. 46851 Callicarpa sp. M. Tanaros 323
25. 46934 Callicarpa sp. M. Tanaros 408
26. 47782 Callicarpa sp. S. Sawangsawat 136
27. 49980 Callicarpa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30001
28. 49981 Callicarpa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32770
29. 49985 Callicarpa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31916
30. 49987 Callicarpa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32238
31. 50607 Callicarpa sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 113
32. 51069 Callicarpa sp. W. Pongamornkul 2675
33. 54555 Callicarpa sp. P. Krachai 348
34. 62137 Callicarpa sp. D. Khrueasan MS563
35. 64061 Callicarpa sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6992
36. 69100 Callicarpa sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089369
37. 75088 Callicarpa sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2536
38. 75909 Callicarpa sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095245
39. 77677 Callicarpa sp. M. Norsaengsri 11596
40. 80223 Callicarpa sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-39
41. 80329 Callicarpa sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-144
42. 81147 Callicarpa sp. C. Maknoi 7328
43. 81189 Callicarpa sp. C. Maknoi 7371
44. 85391 Callicarpa sp. C. Maknoi 8039
45. 85500 Callicarpa sp. C. Maknoi 8199
46. 85525 Callicarpa sp. C. Maknoi 8224
47. 85527 Callicarpa sp. C. Maknoi 8226
48. 85791 Callicarpa sp. W. Pongamornkul et al. 5130
49. 88307 Callicarpa sp. W. Pongamornkul 5313
50. 88530 Callicarpa sp. N. Muangyen 382
51. 95063 Callicarpa sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-102
52. 95178 Callicarpa sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-217
53. 97080 Callicarpa sp. P. Phaosrichai 464
54. 98858 Callicarpa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-335
55. 98899 Callicarpa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-376
56. 98909 Callicarpa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-386
57. 98910 Callicarpa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-387
58. 104544 Callicarpa sp. W. Pongamornkul 6321
59. 104909 Callicarpa sp. C. Maknoi 6065
60. 104932 Callicarpa sp. C. Maknoi 6089
61. 105116 Callicarpa sp. C. Maknoi 6306
62. 105930 Callicarpa sp. W. Pongamornkul 6406
63. 106230 Callicarpa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 686
64. 107316 Callicarpa sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-078
65. 111251 Callicarpa sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-199
66. 111214 Callicarpa sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-162
67. 111417 Callicarpa sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-365
68. 111783 Callicarpa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-303
69. 113480 Callicarpa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-181
70. 113660 Callicarpa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-361
71. 113777 Callicarpa sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-027
72. 113781 Callicarpa sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-031
73. 113986 Callicarpa sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-236
74. 114110 Callicarpa sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-360
75. 114654 Callicarpa sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 5002

ปิด

QR code