ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38853
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peperomia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PIPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 2523
Collected date

วันที่เก็บ

8 Jul 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphyte on trunk, stem red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14573 Peperomia sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 785
2. 18030 Peperomia sp. P. Srisanga 1583
3. 18137 Peperomia sp. P. Srisanga 1690
4. 18665 Peperomia sp. P. Srisanga 1825
5. 22235 Peperomia sp. P. Srisanga 2295
6. 29418 Peperomia sp. P. Suksathan s.n
7. 41285 Peperomia sp. S. Watthana 3293
8. 48497 Peperomia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38723
9. 51897 Peperomia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7952
10. 54997 Peperomia sp. S. Mattapha Sawai 524
11. 58127 Peperomia sp. M. Norsaengsri 9867
12. 60576 Peperomia sp. Ling Shein Man 088078
13. 61103 Peperomia sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086542
14. 62363 Peperomia sp. Romklao Botanical Garden 0650/2555
15. 64501 Peperomia sp. W. Pongamornkul 3050
16. 65461 Peperomia sp. K. Srithi 704
17. 75332 Peperomia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095023
18. 76254 Peperomia sp. C. Maknoi 7104
19. 80076 Peperomia sp. Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097589
20. 80078 Peperomia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097368
21. 80442 Peperomia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-257
22. 84361 Peperomia sp. W. Khattiyot 452
23. 84364 Peperomia sp. W. Khattiyot 455
24. 84199 Peperomia sp. W. Pongamornkul 4985
25. 84220 Peperomia sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4082
26. 84328 Peperomia sp. W. Khattiyot 419
27. 85318 Peperomia sp. C. Maknoi 7966
28. 84973 Peperomia sp. S. Watthana 4077
29. 85900 Peperomia sp. M. Norsaengsri 12553
30. 86237 Peperomia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-241
31. 85890 Peperomia sp. M. Norsaengsri 12543
32. 89119 Peperomia sp. N. Muangyen 710
33. 88220 Peperomia sp. W. Pongamornkul 5226
34. 95132 Peperomia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-171
35. 105597 Peperomia sp. C. Maknoi 7025
36. 105645 Peperomia sp. C. Maknoi 7073
37. 109855 Peperomia sp. TLBG 244
38. 110512 Peperomia sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5628
39. 111064 Peperomia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-013
40. 111065 Peperomia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-014
41. 112365 Peperomia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1142
42. 117139 Peperomia sp. N. Muangyen 2406
43. 118007 Peperomia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-377

ปิด

QR code