ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38802
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carex tricephala Boeckeler
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 2472
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jul 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Inflorescences white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6498 Carex tricephala Boeckeler W. Nanakorn et al. 6498
2. 27641 Carex tricephala Boeckeler C. Maknoi 827
3. 29893 Carex tricephala Boeckeler C. Maknoi 807
4. 41752 Carex tricephala Boeckeler J.F. Maxwell 09-233
5. 53902 Carex tricephala Boeckeler C. Maknoi 3184
6. 58467 Carex tricephala Boeckeler M. Norsaengsri & N. Tathana 9502
7. 62530 Carex tricephala Boeckeler Romklao Botanical Garden 0470/2555
8. 63582 Carex tricephala Boeckeler M. Norsaengsri & P. Thongson 6657
9. 63892 Carex tricephala Boeckeler M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9910
10. 66755 Carex tricephala Boeckeler C. Maknoi 4249
11. 67658 Carex tricephala Boeckeler Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 925
12. 84857 Carex tricephala Boeckeler S. Watthana & W. La-ongsri 3935
13. 84938 Carex tricephala Boeckeler S. Watthana & W. La-ongsri 4022
14. 85017 Carex tricephala Boeckeler S. Watthana 3880
15. 87319 Carex tricephala Boeckeler C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-161
16. 87198 Carex tricephala Boeckeler C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-041
17. 87452 Carex tricephala Boeckeler C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-294
18. 91798 Carex tricephala Boeckeler N. Muangyen 1166
19. 96037 Carex tricephala Boeckeler W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4220
20. 104634 Carex tricephala Boeckeler C. Maknoi 5778
21. 105633 Carex tricephala Boeckeler C. Maknoi 7061
22. 115187 Carex tricephala Boeckeler W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 722
23. 115202 Carex tricephala Boeckeler W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 737
24. 116345 Carex tricephala Boeckeler N. Boonruang 0024
25. 133138 Carex tricephala Boeckeler W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3102
26. 136350 Carex tricephala Boeckeler R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 269

ปิด

QR code