ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38770
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Boesenbergia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 2441
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jul 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flowers white, lip with reddish apex and red spot in center.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY,ALC
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

94    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12022 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 309
2. 14415 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 8546
3. 15498 Boesenbergia sp. S. Watthana 667
4. 19422 Boesenbergia sp. P. Suksathan 2670
5. 19442 Boesenbergia sp. P. Suksathan 2690
6. 19404 Boesenbergia sp. P. Suksathan 2652
7. 19452 Boesenbergia sp. P. Suksathan 2700
8. 20121 Boesenbergia sp. C. Maknoi T 27
9. 20132 Boesenbergia sp. C. Maknoi T 38
10. 20139 Boesenbergia sp. C. Maknoi T 45
11. 20145 Boesenbergia sp. C. Maknoi T 51
12. 20168 Boesenbergia sp. C. Maknoi T 74
13. 21240 Boesenbergia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2114
14. 27774 Boesenbergia sp. C. Maknoi 452
15. 27779 Boesenbergia sp. C. Maknoi 523
16. 28052 Boesenbergia sp. S. Watthana, S. Pumicong 2039
17. 31327 Boesenbergia sp. K. Kertsawang 791
18. 31726 Boesenbergia sp. C. Maknoi 1684
19. 33039 Boesenbergia sp. Warintorn K. 07 23
20. 35080 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 1884
21. 36849 Boesenbergia sp. P. Suksathan 4592
22. 38047 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3893
23. 50758 Boesenbergia sp. S. Watthana 3485
24. 50806 Boesenbergia sp. S. Watthana 3535
25. 53368 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8038
26. 54499 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 7009
27. 63886 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9904
28. 68013 Boesenbergia sp. C. Lakoet 394
29. 68221 Boesenbergia sp. C. Maknoi 4326
30. 68223 Boesenbergia sp. C. Maknoi 4328
31. 70040 Boesenbergia sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2583
32. 71282 Boesenbergia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 991
33. 71935 Boesenbergia sp. J. Towaranonte s.n.
34. 73818 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 60
35. 73819 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 61
36. 73915 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri 11445
37. 80855 Boesenbergia sp. K. Phoutthavong et al. 454
38. 84340 Boesenbergia sp. W. Khattiyot 431
39. 85138 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 247
40. 85163 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 272
41. 85164 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 273
42. 85314 Boesenbergia sp. C. Maknoi 7962
43. 85622 Boesenbergia sp. C. Maknoi 8321
44. 87073 Boesenbergia sp. C. Glamwaewwong 58 366
45. 85997 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 1
46. 86314 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 318
47. 86662 Boesenbergia sp. W. Tanming 885
48. 87410 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 252
49. 92770 Boesenbergia sp. N. Muangyen 1340
50. 96811 Boesenbergia sp. C. Glamwaewwong 60 327
51. 97129 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 513
52. 97137 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 521
53. 97140 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 524
54. 97148 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 532
55. 100931 Boesenbergia sp. C. Maknoi 489
56. 102596 Boesenbergia sp. V. Nguanchoo 857
57. 104606 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 6383
58. 111378 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 326
59. 112662 Boesenbergia sp. N. Muangyen 2149
60. 112816 Boesenbergia sp. N. Muangyen 2303
61. 115896 Boesenbergia sp. K. Wangwasit 180717 21
62. 115980 Boesenbergia sp. K. Wangwasit 180718 72
63. 116048 Boesenbergia sp. K. Wangwasit 180912 38
64. 117131 Boesenbergia sp. N. Muangyen 2398
65. 117176 Boesenbergia sp. N. Muangyen 2443
66. 117576 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1668
67. 121760 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1820
68. 123762 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 299
69. 128293 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2094
70. 128300 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2101
71. 128408 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2209
72. 128414 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2215
73. 128417 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2218
74. 128438 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2239
75. 130054 Boesenbergia sp. P. Yadee 3
76. 132904 Boesenbergia sp. Supalak Pumikong 2019 59
77. 132961 Boesenbergia sp. Supalak Pumikong 2019 172
78. 133771 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 7667
79. 134341 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2691
80. 134342 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2692
81. 137531 Boesenbergia sp. K. Inthamma 1115
82. 137612 Boesenbergia sp. K. Inthamma 1196
83. 138257 Boesenbergia sp. K. Inthamma 1533
84. 138337 Boesenbergia sp. K. Inthamma 1613
85. 138582 Boesenbergia sp. K. Inthamma 1843
86. 138807 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3686
87. 138847 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3726
88. 138865 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3744
89. 138901 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3780
90. 138908 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3787
91. 139366 Boesenbergia sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1943
92. 141433 Boesenbergia sp. K. Inthamma KI 706
93. 142575 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 4218
94. 142025 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 723

ปิด

QR code