ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 39128
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dioscorea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Dioscoreaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Pue hue
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Jatupol K. 08 477
Collected date

วันที่เก็บ

5 Dec 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber 3-5 m long.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1424
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

199    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1397 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 1397
2. 4989 Dioscorea sp. S. Watthana, M. Norsaengsri J 160
3. 7334 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 7334
4. 9374 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 9374
5. 8098 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 8098
6. 8312 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 8312
7. 12094 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
8. 12082 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
9. 12086 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
10. 12087 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
11. 19790 Dioscorea sp. W. La-ongsri 152
12. 23911 Dioscorea sp. C. Glamwaewwong 553
13. 25798 Dioscorea sp. C. Maknoi 334
14. 27915 Dioscorea sp. K. Wangwasit 50616 12
15. 28405 Dioscorea sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 200805 24
16. 28867 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 28867
17. 28869 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 28869
18. 28899 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 28899
19. 29818 Dioscorea sp. C. Maknoi 1410
20. 29819 Dioscorea sp. C. Maknoi 1411
21. 29849 Dioscorea sp. C. Maknoi 1441
22. 30300 Dioscorea sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1255
23. 34813 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 3222
24. 36210 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3912
25. 36211 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3913
26. 40681 Dioscorea sp. S. Watthana, P. Srisanga 3081
27. 42896 Dioscorea sp. C. Maknoi, M. Tanaros 3471
28. 43380 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS 848
29. 43382 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS 573
30. 43384 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS 461
31. 45041 Dioscorea sp. M. Tanaros 443
32. 45763 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS 435
33. 45778 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 5889
34. 46225 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 3222
35. 46226 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 3223
36. 46841 Dioscorea sp. M. Tanaros 313
37. 46942 Dioscorea sp. M. Tanaros 416
38. 51024 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 2630
39. 50496 Dioscorea sp. Li-Jianwu Cx 60
40. 50930 Dioscorea sp. S. Watthana 3663
41. 52763 Dioscorea sp. C. Maknoi 2932
42. 52898 Dioscorea sp. Yin-Jiangtao 1375
43. 54223 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8243
44. 53064 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7637
45. 53555 Dioscorea sp. Yin-Jiangtao 1249
46. 54170 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8565
47. 56773 Dioscorea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1963
48. 57636 Dioscorea sp. C. Maknoi 4053
49. 58400 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9435
50. 59537 Dioscorea sp. Romklao Botanical Garden 2553 143
51. 63576 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6650
52. 63917 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9935
53. 65636 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 10126
54. 66117 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10361
55. 67318 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8141
56. 67939 Dioscorea sp. C. Lakoet 320
57. 68115 Dioscorea sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 591
58. 68138 Dioscorea sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 615
59. 71543 Dioscorea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1080
60. 70844 Dioscorea sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack, Lee VEU et al. 55
61. 71337 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 3777
62. 78400 Dioscorea sp. J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hong mang, Ling Shing Mang, Cho Cho Win 24645
63. 80609 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3111
64. 82962 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 12346
65. 84515 Dioscorea sp. K. Kertsawang 3368
66. 84718 Dioscorea sp. K. Kertsawang 3499
67. 85345 Dioscorea sp. C. Maknoi 7993
68. 85433 Dioscorea sp. C. Maknoi 8081
69. 85624 Dioscorea sp. C. Maknoi 8323
70. 88173 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5179
71. 88179 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5185
72. 88212 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5218
73. 88279 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5285
74. 88290 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5296
75. 88762 Dioscorea sp. C. Maknoi 8364
76. 88896 Dioscorea sp. C. Maknoi 8497
77. 90806 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3414
78. 91121 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3488
79. 91832 Dioscorea sp. N. Muangyen 1200
80. 92759 Dioscorea sp. N. Muangyen 1329
81. 93316 Dioscorea sp. N. Turreira-Garcia 597
82. 93614 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5797
83. 95940 Dioscorea sp. P. Phaosrichai 338
84. 95247 Dioscorea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 286
85. 96817 Dioscorea sp. C. Glamwaewwong 60 333
86. 97000 Dioscorea sp. C. Maknoi 4820
87. 98292 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 172
88. 98312 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 192
89. 98471 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 351
90. 101683 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 6224
91. 102122 Dioscorea sp. K. Kertsawang 4386
92. 104182 Dioscorea sp. S. Kamonnate 756
93. 104315 Dioscorea sp. S. Kamonnate 881
94. 104591 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 6368
95. 104736 Dioscorea sp. C. Maknoi 5611
96. 105029 Dioscorea sp. C. Maknoi 6218
97. 105381 Dioscorea sp. T. Khambai 319
98. 105647 Dioscorea sp. C. Maknoi 7075
99. 105802 Dioscorea sp. Pimsiri PN 85
100. 105855 Dioscorea sp. Pimsiri PN 72
101. 106153 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 627
102. 106339 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 794
103. 106451 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 906
104. 108540 Dioscorea sp. T. Choopan et al. 2017 189
105. 109781 Dioscorea sp. TLBG 60
106. 109782 Dioscorea sp. TLBG 62
107. 109901 Dioscorea sp. TLBG 476
108. 110134 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1007
109. 110758 Dioscorea sp. N. Muangyen 1969
110. 111143 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 91
111. 111362 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 310
112. 111408 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 356
113. 111466 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 414
114. 111570 Dioscorea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 93
115. 112312 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1089
116. 112402 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1179
117. 112485 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1262
118. 112534 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1311
119. 112962 Dioscorea sp. K. Kertsawang 3800
120. 113087 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6692
121. 115184 Dioscorea sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 719
122. 115446 Dioscorea sp. C. Maknoi 5364
123. 115478 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1370
124. 116011 Dioscorea sp. K. Wangwasit 180911 32
125. 116165 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6817
126. 116297 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6949
127. 116316 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6968
128. 116319 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6971
129. 117546 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1638
130. 118244 Dioscorea sp. K. Inthamma 132
131. 118336 Dioscorea sp. K. Inthamma 224
132. 118847 Dioscorea sp. K. Inthamma 425
133. 119107 Dioscorea sp. N. Boonruang 217
134. 120507 Dioscorea sp. W. Tanming SP 13
135. 120795 Dioscorea sp. N. Muangyen 2777
136. 120812 Dioscorea sp. N. Muangyen 2794
137. 121624 Dioscorea sp. N. Boonruang, W. La-ongsri 527
138. 121728 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1789
139. 121744 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1804
140. 121756 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1816
141. 121758 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1818
142. 121842 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1177
143. 122746 Dioscorea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 216
144. 122796 Dioscorea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 266
145. 122835 Dioscorea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 305
146. 122912 Dioscorea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 382
147. 123181 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 175
148. 123182 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 176
149. 123411 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 405
150. 122987 Dioscorea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 458
151. 123178 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 172
152. 123869 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 406
153. 124828 Dioscorea sp. N. Muangyen 3405
154. 125277 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 7020
155. 125743 Dioscorea sp. K. Punchay 677
156. 126821 Dioscorea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4062
157. 127286 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1921
158. 127477 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5985
159. 127587 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2554
160. 127767 Dioscorea sp. P. Panyadee 123
161. 127890 Dioscorea sp. K. Inthamma 629
162. 127896 Dioscorea sp. K. Inthamma 635
163. 127897 Dioscorea sp. K. Inthamma 636
164. 127946 Dioscorea sp. K. Inthamma 769
165. 128433 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2234
166. 129328 Dioscorea sp. Akharasit Bunsongthae 185
167. 130195 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2371
168. 130233 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2409
169. 132296 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 7422
170. 133022 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2986
171. 133035 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2999
172. 133779 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 7675
173. 134269 Dioscorea sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3703
174. 134455 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak 2805
175. 134458 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak 2808
176. 135848 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 7816
177. 136817 Dioscorea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103136
178. 137611 Dioscorea sp. K. Inthamma 1195
179. 137792 Dioscorea sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1376
180. 138222 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3116
181. 138274 Dioscorea sp. K. Inthamma 1550
182. 138395 Dioscorea sp. K. Inthamma 1671
183. 138458 Dioscorea sp. K. Inthamma 1734
184. 139081 Dioscorea sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 390
185. 139422 Dioscorea sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 2001
186. 139769 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 4011
187. 139816 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4057
188. 140418 Dioscorea sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100092
189. 140419 Dioscorea sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101629
190. 140892 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 8056
191. 141114 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3127
192. 141177 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3190
193. 141201 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3214
194. 142572 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 4215
195. 142069 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 8569
196. 142070 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 8570
197. 142570 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 4213
198. 142571 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 4214
199. 143069 Dioscorea sp. C. Maknoi et al. 6036

ปิด

QR code