ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 39291
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eriochloa procera C.E. Hubb.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 4378
Collected date

วันที่เก็บ

6 Nov 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tufted grass. Spikelet greenish-white. In paddy field.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

172
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1757 Eriochloa procera C.E. Hubb. W. Nanakorn et al. 1757
2. 2150 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 329
3. 5058 Eriochloa procera C.E. Hubb. W. Nanakorn et al. 5058
4. 6397 Eriochloa procera C.E. Hubb. W. Nanakorn et al. 6397
5. 6479 Eriochloa procera C.E. Hubb. W. Nanakorn et al. 6479
6. 7034 Eriochloa procera C.E. Hubb. W. Nanakorn et al. 7034
7. 13756 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 703
8. 13766 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 714
9. 14188 Eriochloa procera C.E. Hubb. H. Hemadhulin 70
10. 14100 Eriochloa procera C.E. Hubb. H. Hemadhulin 28
11. 15760 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 872
12. 16676 Eriochloa procera C.E. Hubb. S. Sasrirat 125
13. 22302 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 1872
14. 22857 Eriochloa procera C.E. Hubb. P. Srisanga 2508
15. 23336 Eriochloa procera C.E. Hubb. C. Glamwaewwong 314
16. 23573 Eriochloa procera C.E. Hubb. C. Glamwaewwong 471
17. 24542 Eriochloa procera C.E. Hubb. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21884
18. 34693 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 3387
19. 39278 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4365
20. 39411 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4497
21. 39471 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4557
22. 39943 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 5050
23. 40193 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 5381
24. 41429 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4116
25. 41605 Eriochloa procera C.E. Hubb. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 231
26. 46365 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 3387
27. 46766 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2974
28. 51293 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2741
29. 51297 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2745
30. 55948 Eriochloa procera C.E. Hubb. J.F. Maxwell 12-27
31. 63606 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2005
32. 63607 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 1965
33. 63608 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 1963
34. 63622 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 1980
35. 63627 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2020
36. 63628 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 1973
37. 63655 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2381
38. 63800 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2188
39. 65521 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2167
40. 65526 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2164
41. 67261 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4132
42. 67274 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 4144
43. 67380 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2157
44. 67385 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2383
45. 67484 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2082
46. 67506 Eriochloa procera C.E. Hubb. M. Norsaengsri 2075
47. 87701 Eriochloa procera C.E. Hubb. Saensouk et al. 87
48. 104339 Eriochloa procera C.E. Hubb. S. Kamonnate 938

ปิด

QR code