ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 39576
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Combretum quadrangulare Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 4665
Collected date

วันที่เก็บ

6 Jan 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m high. Fruit brown. by paddy field.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Ratchasima, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

73    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1136 Combretum quadrangulare Kurz W. Nanakorn et al. 1136
2. 1672 Combretum quadrangulare Kurz W. Nanakorn et al. 1672
3. 7357 Combretum quadrangulare Kurz W. Nanakorn et al. 7357
4. 8388 Combretum quadrangulare Kurz W. Nanakorn et al. 8388
5. 9885 Combretum quadrangulare Kurz W. Nanakorn et al. 9885
6. 9938 Combretum quadrangulare Kurz S. Watthana & P. Srisanga 11
7. 17146 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 931
8. 17857 Combretum quadrangulare Kurz W. Pongamornkul 508
9. 20510 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1409
10. 25203 Combretum quadrangulare Kurz K. Kertsawang 480
11. 27359 Combretum quadrangulare Kurz P. Kumphet sn. 43
12. 28900 Combretum quadrangulare Kurz W. Nanakorn et al. 28900
13. 29949 Combretum quadrangulare Kurz K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-27
14. 30912 Combretum quadrangulare Kurz K. Wangwasit & C. Lakoet 070529-6
15. 30916 Combretum quadrangulare Kurz K. Wangwasit & C. Lakoet 070529-10
16. 34671 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 3311
17. 36933 Combretum quadrangulare Kurz P. Srisanga with S. Watthana & W. Boontia 3149
18. 39154 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 4240
19. 39155 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 4241
20. 39175 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 4261
21. 40076 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 5181
22. 40099 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 5205
23. 40107 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 5213
24. 40173 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 5277
25. 40182 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 5370
26. 40187 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 5375
27. 40257 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 5516
28. 40617 Combretum quadrangulare Kurz P. Kimuninon 1
29. 41422 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 4109
30. 42858 Combretum quadrangulare Kurz C. Maknoi & M. Tanaros 3433
31. 46315 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 3311
32. 46620 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 3590
33. 46622 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 3592
34. 47899 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 7067
35. 52401 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri 3304
36. 53269 Combretum quadrangulare Kurz M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7737
37. 63986 Combretum quadrangulare Kurz S. Sawangsawat 115
38. 69033 Combretum quadrangulare Kurz Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 655
39. 78009 Combretum quadrangulare Kurz C. Maknoi 5206
40. 77948 Combretum quadrangulare Kurz C. Maknoi 5144
41. 78101 Combretum quadrangulare Kurz W. Pongamornkul 4446
42. 84464 Combretum quadrangulare Kurz K. Kertsawang 3317
43. 84541 Combretum quadrangulare Kurz K. Kertsawang 3393
44. 88574 Combretum quadrangulare Kurz N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 425
45. 88597 Combretum quadrangulare Kurz N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 448
46. 88623 Combretum quadrangulare Kurz N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 474
47. 93683 Combretum quadrangulare Kurz Rukarcha 94
48. 93693 Combretum quadrangulare Kurz K. Kertsawang 3612
49. 93701 Combretum quadrangulare Kurz K. Kertsawang 3620
50. 92024 Combretum quadrangulare Kurz K. Kertsawang 3589
51. 93181 Combretum quadrangulare Kurz N. Turreira-Garcia 363
52. 93310 Combretum quadrangulare Kurz N. Turreira Garcia 589
53. 95416 Combretum quadrangulare Kurz W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5078
54. 108695 Combretum quadrangulare Kurz W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5299
55. 108706 Combretum quadrangulare Kurz Somporn Putiyanan 012109
56. 110471 Combretum quadrangulare Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5587
57. 114309 Combretum quadrangulare Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4652
58. 118684 Combretum quadrangulare Kurz K. Kertsawang 3990
59. 120785 Combretum quadrangulare Kurz N. Muangyen 2767
60. 121822 Combretum quadrangulare Kurz W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1157
61. 124885 Combretum quadrangulare Kurz N. Muangyen 3462
62. 125043 Combretum quadrangulare Kurz S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 665
63. 126781 Combretum quadrangulare Kurz P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4022
64. 126860 Combretum quadrangulare Kurz P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4101
65. 130827 Combretum quadrangulare Kurz N. Muangyen 3876
66. 132981 Combretum quadrangulare Kurz N. Muangyen 3894
67. 131877 Combretum quadrangulare Kurz W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 66
68. 133915 Combretum quadrangulare Kurz P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3435
69. 134457 Combretum quadrangulare Kurz P. Phaosrichai, M. Wangnak 2807
70. 134730 Combretum quadrangulare Kurz T. Choopan et al. 2020-166
71. 134731 Combretum quadrangulare Kurz T. Choopan et al. 2020-167
72. 135116 Combretum quadrangulare Kurz T. Choopan 2018-420
73. 138759 Combretum quadrangulare Kurz Martin van de Bult 1937

ปิด

QR code