ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 39658
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eragrostis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 4746
Collected date

วันที่เก็บ

14 Jan 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tufted. Spikelets pinkish purple. By paddy fields.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Maha Sarakham, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

138    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2212 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 343
2. 3354 Eragrostis sp. M. Norsaengsri s.n.
3. 3355 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 3355
4. 3759 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 3759
5. 6132 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 6132
6. 6364 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 6364
7. 6424 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 6424
8. 6510 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 6510
9. 6817 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 6817
10. 7112 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 7112
11. 7630 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 7630
12. 11185 Eragrostis sp. L. Averyanov, N.Q. Binh VH 3976
13. 15185 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 856
14. 16695 Eragrostis sp. S. Sasrirat 144
15. 17308 Eragrostis sp. P. Suksathan 2617
16. 22030 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 1785
17. 22330 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 1900
18. 22352 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 1922
19. 23320 Eragrostis sp. W. Nanakorn & M. Norsaengsri 009
20. 23699 Eragrostis sp. Serm 155
21. 23707 Eragrostis sp. Serm 163
22. 23611 Eragrostis sp. P. Srisanga 2620
23. 24502 Eragrostis sp. S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21842
24. 24512 Eragrostis sp. S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21854
25. 24487 Eragrostis sp. S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21824
26. 29630 Eragrostis sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070320-10
27. 31504 Eragrostis sp. C. Maknoi 1626
28. 34670 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3309
29. 34686 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3368
30. 34709 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3470
31. 35227 Eragrostis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8015
32. 35649 Eragrostis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8492
33. 37806 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3760
34. 37874 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3841
35. 38114 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3987
36. 38122 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3995
37. 39790 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4897
38. 39800 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4907
39. 39801 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4908
40. 39803 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4910
41. 39363 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4449
42. 39572 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4661
43. 39606 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4694
44. 39610 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4698
45. 39646 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4734
46. 39657 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4745
47. 39660 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4748
48. 39750 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4857
49. 39752 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4859
50. 39760 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4867
51. 39773 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4880
52. 39776 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4883
53. 39810 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4917
54. 40200 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5388
55. 41164 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5867
56. 41426 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4113
57. 41465 Eragrostis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 003
58. 41600 Eragrostis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 225
59. 41606 Eragrostis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 232
60. 41834 Eragrostis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 124
61. 42608 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6093
62. 42836 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5685
63. 43511 Eragrostis sp. Suttilak Wittayamateewong s.n.
64. 45746 Eragrostis sp. Suttilak Wittayamateewong s.n.
65. 46313 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3309
66. 46358 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3368
67. 46757 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2955
68. 47847 Eragrostis sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 168
69. 47889 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 7057
70. 48573 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7324
71. 49693 Eragrostis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38354
72. 50979 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5467
73. 50982 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5470
74. 51277 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2725
75. 52392 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 1205
76. 53671 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 624
77. 53439 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7435
78. 53706 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5962
79. 53718 Eragrostis sp. C. Maknoi 2999
80. 55064 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8366
81. 55075 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8377
82. 55462 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8450
83. 55774 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5487
84. 55974 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8589
85. 55978 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8593
86. 58450 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9485
87. 58626 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9661
88. 58632 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9667
89. 59539 Eragrostis sp. Romklao Botanical Garden 0145/2553
90. 59773 Eragrostis sp. C. Pitaksantipap 7
91. 59867 Eragrostis sp. Romklao Botanical Garden 0258/2554
92. 60153 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5942
93. 63657 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2401
94. 63758 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2113
95. 64234 Eragrostis sp. Pooma, R.; Pattharahirantricin, N.; Sirimongkol, S.; Supachok, P. 7588
96. 64721 Eragrostis sp. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21720
97. 64743 Eragrostis sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9385
98. 67399 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2390
99. 67430 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2056
100. 67764 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5822
101. 68440 Eragrostis sp. C. Maknoi 4543
102. 68744 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 10655
103. 70616 Eragrostis sp. C. Maknoi 2989
104. 70617 Eragrostis sp. C. Maknoi 2991
105. 72393 Eragrostis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095146
106. 72398 Eragrostis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094943
107. 72419 Eragrostis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094244
108. 72443 Eragrostis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094166
109. 75074 Eragrostis sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2512
110. 75173 Eragrostis sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2399
111. 76900 Eragrostis sp. W. Tanming 674
112. 80185 Eragrostis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, S. Watthana, W. La-ongsri, K. Fujikawa & U. Baba M1-1
113. 80485 Eragrostis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-300
114. 82211 Eragrostis sp. P. Phaosrichai 144
115. 82173 Eragrostis sp. C. Maknoi 7765
116. 82486 Eragrostis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097449
117. 82487 Eragrostis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097928
118. 82989 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 12373
119. 83268 Eragrostis sp. C. Maknoi 7785
120. 84444 Eragrostis sp. K. Kertsawang 3298
121. 84697 Eragrostis sp. K. Kertsawang 3478
122. 87170 Eragrostis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-013
123. 87178 Eragrostis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-021
124. 87562 Eragrostis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-402
125. 87571 Eragrostis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-411
126. 92461 Eragrostis sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3933
127. 95544 Eragrostis sp. N. Muangyen 1741
128. 100868 Eragrostis sp. P. Phaosrichai 593
129. 103865 Eragrostis sp. S. Kamonnate 657
130. 104132 Eragrostis sp. S. Kamonnate 657.1
131. 111470 Eragrostis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-418
132. 111472 Eragrostis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-420
133. 113578 Eragrostis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-279
134. 121858 Eragrostis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1193
135. 121991 Eragrostis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1326
136. 122120 Eragrostis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1453
137. 123277 Eragrostis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-271
138. 127339 Eragrostis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1974

ปิด

QR code