ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 4194
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Begonia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

BEGONIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 4194
Collected date

วันที่เก็บ

11 Sep 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Succulent herb in lower hill evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

680
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

195    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1313 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 1313
2. 2548 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 2548
3. 4012 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4012
4. 3851 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 3851
5. 3895 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 3895
6. 4182 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4182
7. 4395 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4395
8. 4590 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4590
9. 4705 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4705
10. 5913 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 5913
11. 6831 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 6831
12. 7104 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 7104
13. 7479 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 7479
14. 7997 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 7997
15. 8256 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 8256
16. 9604 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 9604
17. 9679 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 9679
18. 12645 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 12645
19. 12646 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 12646
20. 15203 Begonia sp. P. Srisanga 918
21. 15137 Begonia sp. S. Watthana 537
22. 15147 Begonia sp. S. Watthana 547
23. 15148 Begonia sp. S. Watthana 548
24. 15150 Begonia sp. S. Watthana 550
25. 15151 Begonia sp. S. Watthana 551
26. 16117 Begonia sp. P. Suksathan 1982
27. 15368 Begonia sp. P. Suksathan 1801
28. 15863 Begonia sp. P. Srisanga & C. Puff 1062
29. 15653 Begonia sp. P. Suksathan 1736.1
30. 15654 Begonia sp. P. Suksathan 1737.1
31. 16312 Begonia sp. P. Srisanga 1169
32. 16461 Begonia sp. P. Suksathan 2134
33. 28735 Begonia sp. S. Pumicong 303
34. 18022 Begonia sp. P. Srisanga 1575
35. 18985 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 18985
36. 19418 Begonia sp. P. Suksathan 2666
37. 20356 Begonia sp. P. Suksathan 2913
38. 21079 Begonia sp. M. Norsaengsri 1652
39. 21275 Begonia sp. P. Srisanga 2126
40. 21417 Begonia sp. S. Watthana 1424
41. 21430 Begonia sp. M. Norsaengsri 1675
42. 21434 Begonia sp. M. Norsaengsri 1679
43. 21715 Begonia sp. S. Watthana 1507
44. 21778 Begonia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1570
45. 21859 Begonia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1651
46. 23190 Begonia sp. P. Srisanga 2570
47. 23695 Begonia sp. C. Glamwaewwong 151
48. 25219 Begonia sp. P. Srisanga 2738
49. 29423 Begonia sp. P. Suksathan 2366
50. 29546 Begonia sp. P. Suksathan 3252
51. 28027 Begonia sp. S. Watthana 1980
52. 28125 Begonia sp. S. Watthana 2115
53. 28339 Begonia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-25
54. 28526 Begonia sp. S. Pumicong 407
55. 29001 Begonia sp. S. Suddee et al. 2560
56. 29003 Begonia sp. S. Suddee et al. 2563
57. 29375 Begonia sp. P. Suksathan 2364
58. 30126 Begonia sp. S. Watthana 2397
59. 29697 Begonia sp. C. Maknoi 976
60. 29707 Begonia sp. C. Maknoi 986
61. 30277 Begonia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1231
62. 30330 Begonia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1285
63. 30454 Begonia sp. P. Suksathan 4174
64. 30455 Begonia sp. P. Suksathan 4175
65. 30748 Begonia sp. S. Watthana 2441
66. 31352 Begonia sp. K. Kertsawang 816
67. 31418 Begonia sp. K. Kertsawang 882
68. 31537 Begonia sp. S. Damapong 114
69. 31571 Begonia sp. A. Keratikornkol 358
70. 31648 Begonia sp. C. Maknoi 1023
71. 31815 Begonia sp. C. Maknoi 1528
72. 31816 Begonia sp. C. Maknoi 1529
73. 35492 Begonia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8315
74. 36104 Begonia sp. S. Watthana 2524
75. 36612 Begonia sp. C. Maknoi 1932
76. 36827 Begonia sp. P. Suksathan 4570
77. 38310 Begonia sp. P. Srisanga & P. Suksathan 3243
78. 40263 Begonia sp. C. Maknoi 2625
79. 40385 Begonia sp. C. Maknoi 2756
80. 40817 Begonia sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6037
81. 40854 Begonia sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6074
82. 42620 Begonia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6103
83. 44876 Begonia sp. Piyawan Winichainan HN1046
84. 47140 Begonia sp. Chusie KY100
85. 47929 Begonia sp. M. Norsaengsri 7097
86. 49098 Begonia sp. S. Watthana 3358
87. 50547 Begonia sp. Li-Jianwu Cx00158
88. 50792 Begonia sp. S. Watthana 3521
89. 50796 Begonia sp. S. Watthana 3525
90. 50799 Begonia sp. S. Watthana 3528
91. 52107 Begonia sp. D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4955
92. 52848 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 9479
93. 52431 Begonia sp. M. Norsaengsri 1610
94. 52983 Begonia sp. C. Maknoi 3982
95. 54035 Begonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8213
96. 54226 Begonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8246
97. 55345 Begonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8302
98. 56780 Begonia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1970
99. 58914 Begonia sp. Wang Hong 7956
100. 59165 Begonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9702
101. 60369 Begonia sp. Zhou-Shishun 3479
102. 61449 Begonia sp. Ling Shein Man 087674
103. 62708 Begonia sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1132
104. 62896 Begonia sp. C. Lakoet 233
105. 64093 Begonia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2493
106. 64535 Begonia sp. W. Pongamornkul 3084
107. 65376 Begonia sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2448
108. 64981 Begonia sp. Jana Leong-Skornickova, Nguyen Quoc Binh; Tran Huu Dang; Eliska Zaveska JLS 1634
109. 65337 Begonia sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2404
110. 66925 Begonia sp. W. Pongamornkul 3507
111. 66926 Begonia sp. W. Pongamornkul 3508
112. 67324 Begonia sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8148
113. 67368 Begonia sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8191
114. 67714 Begonia sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 24
115. 67805 Begonia sp. M. Norsaengsri 10485
116. 67950 Begonia sp. C. Lakoet 0331
117. 67973 Begonia sp. C. Lakoet 0354
118. 67979 Begonia sp. C. Lakoet 0360
119. 68235 Begonia sp. C. Maknoi 4340
120. 71803 Begonia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091027
121. 73367 Begonia sp. C. Lakoet 0525
122. 73448 Begonia sp. C. Lakoet 0606
123. 74808 Begonia sp. W. Pongamornkul 04282
124. 75337 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095031
125. 75366 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095444
126. 75417 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095534
127. 75432 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095080
128. 75553 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094487
129. 75558 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094478
130. 75559 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094479
131. 75631 Begonia sp. W. Tanming 519
132. 75666 Begonia sp. W. Tanming 554
133. 75668 Begonia sp. W. Tanming 556
134. 75670 Begonia sp. W. Tanming 558
135. 75697 Begonia sp. W. Tanming 585
136. 75746 Begonia sp. W. Pongamornkul 4331
137. 75747 Begonia sp. W. Pongamornkul 4332
138. 76039 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094772
139. 76426 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094378
140. 78039 Begonia sp. W. Pongamornkul 4384
141. 78122 Begonia sp. W. Pongamornkul 4467
142. 83224 Begonia sp. W. Pongamornkul 4759
143. 84335 Begonia sp. W. Khattiyot 426
144. 85761 Begonia sp. W. Pongamornkul et al. 5100
145. 85796 Begonia sp. W. Pongamornkul et al. 5135
146. 85827 Begonia sp. M. Norsaengsri 12480
147. 85846 Begonia sp. M. Norsaengsri 12499
148. 86254 Begonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-258
149. 86255 Begonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-259
150. 86635 Begonia sp. W. Tanming 858
151. 86651 Begonia sp. W. Tanming 874
152. 86792 Begonia sp. C. Glamwaewwong 086/58
153. 87409 Begonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-251
154. 87610 Begonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-450
155. 91859 Begonia sp. N. Muangyen 1227
156. 91733 Begonia sp. W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3710
157. 91738 Begonia sp. W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3715
158. 92744 Begonia sp. N. Muangyen 1314
159. 92745 Begonia sp. N. Muangyen 1315
160. 94140 Begonia sp. W. Pongamornkul 5840
161. 95218 Begonia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-257
162. 97106 Begonia sp. P. Phaosrichai 490
163. 97128 Begonia sp. P. Phaosrichai 512
164. 104781 Begonia sp. C. Maknoi 5657
165. 104791 Begonia sp. C. Maknoi 5667
166. 104479 Begonia sp. T. Khambai 502
167. 105678 Begonia sp. Thitiporn Pingyot 135
168. 105702 Begonia sp. Thitiporn Pingyot 164
169. 105946 Begonia sp. W. Pongamornkul 6422
170. 106773 Begonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 493
171. 110180 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1053
172. 110191 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1064
173. 110204 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1077
174. 110075 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 948
175. 111258 Begonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-206
176. 111294 Begonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-242
177. 111673 Begonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-196
178. 112391 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1168
179. 112419 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1196
180. 112488 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1265
181. 112827 Begonia sp. N. Muangyen 2314
182. 112917 Begonia sp. K. Kertsawang 3755
183. 113467 Begonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-168
184. 113936 Begonia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-186
185. 116817 Begonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-009
186. 116832 Begonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-024
187. 116929 Begonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-121
188. 116933 Begonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-125
189. 117020 Begonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-213
190. 116036 Begonia sp. K. Wangwasit 180912-25
191. 117219 Begonia sp. N. Muangyen 2486
192. 117220 Begonia sp. N. Muangyen 2487
193. 117221 Begonia sp. N. Muangyen 2488
194. 117561 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1653
195. 117193 Begonia sp. N. Muangyen 2460

ปิด

QR code