ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 4186
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scleria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 4186
Collected date

วันที่เก็บ

7 Sep 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

By stream bank.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

113    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1858 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 1858
2. 2260 Scleria sp. M. Norsaengsri 769
3. 2309 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 2309
4. 3217 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 3217
5. 7310 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 7310
6. 20198 Scleria sp. M. Norsaengsri 1257
7. 20263 Scleria sp. M. Norsaengsri 1322
8. 20815 Scleria sp. M. Norsaengsri 1551
9. 21056 Scleria sp. M. Norsaengsri 1629
10. 21491 Scleria sp. M. Norsaengsri 1736
11. 22965 Scleria sp. C. Glamwaewwong 209
12. 30989 Scleria sp. K. Kertsawang 695
13. 30990 Scleria sp. K. Kertsawang 696
14. 31056 Scleria sp. K. Kertsawang 762
15. 34592 Scleria sp. P. Suksathan 4399
16. 35429 Scleria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8249
17. 37872 Scleria sp. M. Norsaengsri 3839
18. 39602 Scleria sp. M. Norsaengsri 4690
19. 39782 Scleria sp. M. Norsaengsri 4889
20. 41848 Scleria sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 165
21. 45766 Scleria sp. D. Khrueasan MS761
22. 45767 Scleria sp. D. Khrueasan MS500
23. 47810 Scleria sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 237
24. 50093 Scleria sp. M.N. Tamura T-60224
25. 49908 Scleria sp. M. Norsaengsri 6428
26. 52216 Scleria sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1458
27. 52822 Scleria sp. C. Maknoi 2997
28. 53864 Scleria sp. C. Maknoi 3146
29. 56030 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8645
30. 56230 Scleria sp. M. Norsaengsri 781
31. 56830 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2020
32. 56890 Scleria sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9200
33. 57250 Scleria sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0097
34. 58468 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9503
35. 58521 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9556
36. 58527 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9562
37. 58636 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9671
38. 58639 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9674
39. 58787 Scleria sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9406
40. 59596 Scleria sp. T. Khambai 7
41. 59598 Scleria sp. T. Khambai 9
42. 59779 Scleria sp. C. Pitaksantipap 13
43. 59801 Scleria sp. C. Pitaksantipap 35
44. 59902 Scleria sp. Romklao Botanical Garden 0293/2554
45. 59993 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2153
46. 60132 Scleria sp. M. Norsaengsri 5921
47. 62787 Scleria sp. M. Norsaengsri 9999
48. 62841 Scleria sp. M. Norsaengsri 10053
49. 63670 Scleria sp. M. Norsaengsri 4152
50. 63674 Scleria sp. M. Norsaengsri 4155
51. 64739 Scleria sp. M. Norsaengsri & C. Pitaksantipap 9382
52. 65394 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2467
53. 65395 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2468
54. 65616 Scleria sp. M. Norsaengsri 10105
55. 66705 Scleria sp. M. Norsaengsri 10368
56. 67798 Scleria sp. M. Norsaengsri 10478
57. 67814 Scleria sp. M. Norsaengsri 10494
58. 67963 Scleria sp. C. Lakoet 0344
59. 67992 Scleria sp. C. Lakoet 0373
60. 67993 Scleria sp. C. Lakoet 0374
61. 69307 Scleria sp. Zhou-Shishun 6680
62. 71334 Scleria sp. W. Pongamornkul 3774
63. 73952 Scleria sp. M. Norsaengsri 11482
64. 75000 Scleria sp. M. Norsaengsri 10865
65. 75719 Scleria sp. W. Pongamornkul 4304
66. 79047 Scleria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-243
67. 81444 Scleria sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11690
68. 81452 Scleria sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11698
69. 82182 Scleria sp. C. Maknoi 7774
70. 82888 Scleria sp. M. Norsaengsri 12272
71. 85835 Scleria sp. M. Norsaengsri 12488
72. 86094 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-098
73. 86518 Scleria sp. W. Tanming 970
74. 87193 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-036
75. 87200 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-043
76. 87285 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-127
77. 87293 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-135
78. 87309 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-151
79. 87321 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L4-163
80. 87556 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-396
81. 87660 Scleria sp. Saensouk et al. 46
82. 89384 Scleria sp. W. Pongamornkul 5484
83. 89447 Scleria sp. W. Pongamornkul 5547
84. 90259 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-182
85. 90297 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-220
86. 91075 Scleria sp. N. Muangyen 1085
87. 91877 Scleria sp. N. Muangyen 1245
88. 93522 Scleria sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5398
89. 94300 Scleria sp. N. Muangyen 1428
90. 94592 Scleria sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3961
91. 94332 Scleria sp. N. Muangyen 1459
92. 95339 Scleria sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4151
93. 96035 Scleria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4218
94. 100801 Scleria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-404
95. 100817 Scleria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-420
96. 101983 Scleria sp. K. Kertsawang 4247
97. 102065 Scleria sp. K. Kertsawang 4329
98. 102069 Scleria sp. K. Kertsawang 4333
99. 104837 Scleria sp. C. Maknoi 5713
100. 107282 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-040
101. 107318 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-080
102. 110934 Scleria sp. K. Kertsawang 4504
103. 111254 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-202
104. 111423 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-371
105. 111440 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-388
106. 111469 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-417
107. 115329 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 864
108. 115235 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 770
109. 115236 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 771
110. 115370 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 905
111. 117081 Scleria sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-274
112. 117986 Scleria sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-356
113. 118634 Scleria sp. K. Kertsawang 3940

ปิด

QR code