ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 39746
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cassytha filiformis L.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 4853
Collected date

วันที่เก็บ

12 Feb 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Parasitic herb. Stem green. Dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Prachin Buri, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

65    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3470 Cassytha filiformis L. W. Nanakorn et al. 3470
2. 3993 Cassytha filiformis L. W. Nanakorn et al. 3993
3. 7347 Cassytha filiformis L. W. Nanakorn et al. 7347
4. 7587 Cassytha filiformis L. W. Nanakorn et al. 7587
5. 8407 Cassytha filiformis L. W. Nanakorn et al. 8407
6. 11145 Cassytha filiformis L. L. Averyanov 3457
7. 11187 Cassytha filiformis L. L. Averyanov 3992
8. 14782 Cassytha filiformis L. K. Larsen et al. 45828
9. 19262 Cassytha filiformis L. S. Watthana and M. Wongnak 973
10. 23384 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 62
11. 31031 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 737
12. 31711 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 1669
13. 34414 Cassytha filiformis L. Warintorn K. 08-244
14. 35171 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 2399
15. 36050 Cassytha filiformis L. Jatupol K. 08-391
16. 37262 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 2376
17. 38686 Cassytha filiformis L. S. Watthana 2910
18. 39599 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri 4687
19. 39202 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri 4289
20. 40719 Cassytha filiformis L. S. Watthana & P. Srisanga 3120
21. 46910 Cassytha filiformis L. M. Tanaros 383
22. 55648 Cassytha filiformis L. P. Chantaranothai et al. s.n.
23. 55975 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8590
24. 58260 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8805
25. 58974 Cassytha filiformis L. Li-Jianwu 442
26. 63971 Cassytha filiformis L. M. Pinyosak & P. Wessumritt 44
27. 66122 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri 6824
28. 66185 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 3219
29. 67102 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 3684
30. 69308 Cassytha filiformis L. Zhou-Shishun 6681
31. 71375 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 3815
32. 76137 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 6683
33. 78150 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 4495
34. 80673 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 4530
35. 83282 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 7799
36. 83928 Cassytha filiformis L. S. Sawangsawat 642
37. 84490 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 3343
38. 84545 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 3397
39. 84840 Cassytha filiformis L. S. Watthana & W. La-ongsri 3918
40. 85218 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 7866
41. 87433 Cassytha filiformis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-275
42. 87582 Cassytha filiformis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-422
43. 88200 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 5206
44. 90933 Cassytha filiformis L. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5892
45. 93551 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5734
46. 94244 Cassytha filiformis L. N. Muangyen 1372
47. 94934 Cassytha filiformis L. N. Turreira-Garcia 449
48. 101057 Cassytha filiformis L. D. Khrueasan 22
49. 102040 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 4304
50. 101758 Cassytha filiformis L. P. Panyadee & W. Pongamornkul 046
51. 101972 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 4236
52. 102101 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 4365
53. 102120 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 4384
54. 104913 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 6069
55. 110943 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 4513
56. 111611 Cassytha filiformis L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-134
57. 113047 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6652
58. 113079 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6684
59. 116422 Cassytha filiformis L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-046
60. 118279 Cassytha filiformis L. K. Inthamma 167
61. 118632 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 3938
62. 123494 Cassytha filiformis L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-032
63. 125385 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 7128
64. 127769 Cassytha filiformis L. P. Panyadee 125
65. 129411 Cassytha filiformis L. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4269

ปิด

QR code