ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 39840
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 4947
Collected date

วันที่เก็บ

16 Feb 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flower pale yellowish-green. Edge of evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sa Kaeo, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

109
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 15797 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. P. Suksathan 1773
2. 17086 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. P. Suksathan 2415
3. 20093 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. M. Wongnak A2
4. 34800 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3173
5. 36788 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. P. Suksathan 4532
6. 53223 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7691
7. 53819 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 3100
8. 55424 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. M. Norsaengsri & N. Tathana 8412
9. 62894 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. C. Lakoet 230
10. 66530 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3350
11. 67314 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. M. Norsaengsri & R. Insea 8137
12. 67443 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. M. Norsaengsri et al. 002
13. 69028 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 650
14. 71271 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 980
15. 77840 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-55
16. 81047 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 7228
17. 81071 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 7252
18. 81586 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. P. Phaosrichai 177
19. 82756 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 7657
20. 94396 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. N. Muangyen 1523
21. 96347 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. Mahasarakham University 30
22. 120775 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. N. Muangyen 2757

ปิด

QR code