ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 39847
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 4954
Collected date

วันที่เก็บ

16 Feb 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tufted. Spikelets pale greenish-grey. Edge of dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sa Kaeo, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

109
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

34    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1724 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. W. Nanakorn et al. 1724
2. 2105 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. W. Nanakorn et al. 2105
3. 2306 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. W. Nanakorn et al. 2306
4. 5600 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. W. Nanakorn et al. 5600
5. 5615 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. W. Nanakorn et al. 5615
6. 13767 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. M. Norsaengsri 715
7. 14180 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. H. Hemadhulin 62
8. 19250 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. S. Watthana and M. Wongnak 961
9. 22021 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. M. Norsaengsri 1776
10. 23665 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. C. Glamwaewwong 481
11. 24426 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. S. Laegaard 21755
12. 23507 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. C. Glamwaewwong 456
13. 23772 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. P. Srisanga 2693
14. 23814 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. C. Glamwaewwong 517
15. 24294 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. S. Laegaard & M. Norsaengsri 21610
16. 34356 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. W. Pongamornkul 1715
17. 34357 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. W. Pongamornkul 1716
18. 35374 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8187
19. 36261 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. Uthai Charanasri s.n.
20. 39497 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. M. Norsaengsri 4581
21. 39811 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. M. Norsaengsri 4918
22. 41539 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 146
23. 41558 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 173
24. 46597 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. M. Norsaengsri 3568
25. 58326 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. M. Norsaengsri 842
26. 59746 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. M. Norsaengsri 621
27. 60977 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. Ling Shein Man 087806
28. 70619 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. C. Maknoi 2995
29. 70864 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 083
30. 71463 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. W. Pongamornkul 3903
31. 73584 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. P. Traiperm & Layton 548
32. 78269 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. V. Nguanchoo 516
33. 80264 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-80
34. 82610 Neyraudia reynaudiana (Kunth) H.Keng ex Hitchc. Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035474

ปิด

QR code