ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 39826
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis
Family name

ชื่อวงศ์

Ochnaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 4933
Collected date

วันที่เก็บ

16 Feb 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2-3 m high. Flower yellow. In dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sa Kaeo, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6438 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis W. Nanakorn et al. 6438
2. 7287 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis W. Nanakorn et al. 7287
3. 13226 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis T.G. Laman 860
4. 20531 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1430
5. 29911 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis K. Wangwasit, M. Norsaengsri, C. Lakoet 70321 13
6. 39586 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Norsaengsri 4675
7. 40117 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Norsaengsri 5223
8. 44022 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis S. Gardner, Khumchompoo ST 1898
9. 44023 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis S. Gardner, P. Sidisunthorn, T. Utteridge ST 1820
10. 44050 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis S. Gardner ST 2901
11. 44115 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis S. Gardner, P. Sidisunthon ST 781
12. 46613 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Norsaengsri 3584
13. 49542 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis P. Tippayasri, P. Sidisunthorn ST 1061
14. 54859 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis P. Chantaranothai et al. 6857
15. 54860 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis P. Chantaranothai et al. 1150
16. 57155 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis W. Boonprakop, M. Norsaengsri 270
17. 57255 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis W. Boonprakop, M. Norsaengsri 153
18. 63975 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Pinyosak, W. Boonchai 144
19. 63998 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis S. Sawangsawat 65
20. 93059 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis D. Argyriou 112
21. 93112 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis D. Argyriou 175
22. 93151 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis N. Turreira-Garcia 391
23. 93167 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis D. Argyriou 380
24. 108546 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis T. Choopan et al. 2017 211
25. 110901 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis K. Kertsawang 4471
26. 140195 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10242

ปิด

QR code