ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 40198
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eleusine indica (L.) Gaertn.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 5386
Collected date

วันที่เก็บ

19 Apr 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tufted. Spikelets green. Open areas.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

158.2
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1107 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 202
2. 2108 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 200
3. 2217 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 203
4. 3671 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 524
5. 2532 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 199
6. 2645 Eleusine indica (L.) Gaertn. W. Nanakorn et al. 2645
7. 7322 Eleusine indica (L.) Gaertn. W. Nanakorn et al. 7322
8. 7755 Eleusine indica (L.) Gaertn. W. Nanakorn et al. 7755
9. 14078 Eleusine indica (L.) Gaertn. H. Hemadhulin 8
10. 16946 Eleusine indica (L.) Gaertn. P. Suksathan 2355
11. 22087 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 1842
12. 23313 Eleusine indica (L.) Gaertn. W. Nanakorn & M. Norsaengsri 002
13. 23327 Eleusine indica (L.) Gaertn. W. Nanakorn & M. Norsaengsri 016
14. 23332 Eleusine indica (L.) Gaertn. C. Glamwaewwong 310
15. 28374 Eleusine indica (L.) Gaertn. Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-14
16. 34720 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3482
17. 34731 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3492
18. 39514 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 4598
19. 39786 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 4893
20. 39791 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 4898
21. 39168 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 4254
22. 39414 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 4500
23. 39778 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 4885
24. 39934 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 5041
25. 41482 Eleusine indica (L.) Gaertn. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 58
26. 41085 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5534
27. 41089 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5538
28. 41112 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5561
29. 41414 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 4101
30. 42822 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 5671
31. 44799 Eleusine indica (L.) Gaertn. Piyawan Winichainan HN1128
32. 49067 Eleusine indica (L.) Gaertn. Shunsuke Tsugaru T-61761
33. 52383 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 5394
34. 60024 Eleusine indica (L.) Gaertn. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2184
35. 60189 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 6024
36. 64046 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri & P. Thongson 6965
37. 65256 Eleusine indica (L.) Gaertn. K. Srithi 13
38. 68030 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0045
39. 67268 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 4139
40. 79193 Eleusine indica (L.) Gaertn. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-388
41. 82485 Eleusine indica (L.) Gaertn. Ling Shein Man 092983
42. 86090 Eleusine indica (L.) Gaertn. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-094
43. 86500 Eleusine indica (L.) Gaertn. W. Tanming 952
44. 87167 Eleusine indica (L.) Gaertn. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-010
45. 87800 Eleusine indica (L.) Gaertn. Hiroshige Koyama 10454
46. 90049 Eleusine indica (L.) Gaertn. Wannipa Chaowichian 001
47. 96961 Eleusine indica (L.) Gaertn. N. Inagaki et al. FOK-014840
48. 118615 Eleusine indica (L.) Gaertn. K. Kertsawang 3921
49. 127100 Eleusine indica (L.) Gaertn. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1831
50. 128858 Eleusine indica (L.) Gaertn. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2298

ปิด

QR code