ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 40399
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Achyranthes bidentata Blume
Family name

ชื่อวงศ์

AMARANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 2770
Collected date

วันที่เก็บ

1 Sep 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2390 Achyranthes bidentata Blume W. Nanakorn et al. 2390
2. 4022 Achyranthes bidentata Blume W. Nanakorn et al. 4022
3. 4516 Achyranthes bidentata Blume W. Nanakorn et al. 4516
4. 4599 Achyranthes bidentata Blume W. Nanakorn et al. 4599
5. 7604 Achyranthes bidentata Blume W. Nanakorn et al. 7604
6. 9714 Achyranthes bidentata Blume W. Nanakorn et al. 9714
7. 10287 Achyranthes bidentata Blume W. Nanakorn et al. 10287
8. 10632 Achyranthes bidentata Blume P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 234
9. 12236 Achyranthes bidentata Blume Serm 144
10. 12251 Achyranthes bidentata Blume P. Srisanga 276
11. 13718 Achyranthes bidentata Blume P. Suksathan 1489
12. 13881 Achyranthes bidentata Blume M. Norsaengsri 584
13. 17366 Achyranthes bidentata Blume M. Norsaengsri 918
14. 23599 Achyranthes bidentata Blume P. Srisanga 2608
15. 27538 Achyranthes bidentata Blume C. Maknoi 725
16. 35551 Achyranthes bidentata Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8379
17. 37328 Achyranthes bidentata Blume J.F. Maxwell 06-739
18. 50068 Achyranthes bidentata Blume K. Iwatsuki, N. Fukuoka & A. Chintayungkun T-9676
19. 50036 Achyranthes bidentata Blume M. Tagawa, T. Shimizu, M. Hutoh, H. Koyama & A. Nalamphoon T-9875
20. 50099 Achyranthes bidentata Blume T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11635
21. 50101 Achyranthes bidentata Blume T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11520
22. 50102 Achyranthes bidentata Blume T. Shimizu & M. Hutoh T-10236
23. 50107 Achyranthes bidentata Blume M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-338
24. 53167 Achyranthes bidentata Blume Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1480
25. 60372 Achyranthes bidentata Blume Wang Hong 8337
26. 60268 Achyranthes bidentata Blume Wang Hong 8341
27. 60424 Achyranthes bidentata Blume Wang Hong 8339
28. 61045 Achyranthes bidentata Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086747
29. 61111 Achyranthes bidentata Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086552
30. 61142 Achyranthes bidentata Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086575
31. 68398 Achyranthes bidentata Blume C. Maknoi 4501
32. 78202 Achyranthes bidentata Blume V. Nguanchoo 320
33. 78208 Achyranthes bidentata Blume V. Nguanchoo 330
34. 78361 Achyranthes bidentata Blume V. Nguanchoo 128
35. 80132 Achyranthes bidentata Blume Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097553
36. 80527 Achyranthes bidentata Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-342
37. 95855 Achyranthes bidentata Blume N. Muangyen 1811
38. 102566 Achyranthes bidentata Blume V. Nguanchoo 824
39. 108729 Achyranthes bidentata Blume C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 05136
40. 117990 Achyranthes bidentata Blume C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-360

ปิด

QR code