ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 40341
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trema sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Cannabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 2712
Collected date

วันที่เก็บ

31 Sep 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 38280 Trema sp. P. Wessumritt 257
2. 54397 Trema sp. T. Yingkhachorn 78
3. 57163 Trema sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 278
4. 58080 Trema sp. M. Norsaengsri, P. Thongson, C. Lakoet 9832
5. 65088 Trema sp. K. Srithi s.n.
6. 72717 Trema sp. C. Maknoi 4952
7. 83802 Trema sp. P. Phaosrichai 188
8. 88870 Trema sp. C. Maknoi 8471
9. 107075 Trema sp. C. Maknoi 4840
10. 109837 Trema sp. TLBG 216
11. 111108 Trema sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 56
12. 111125 Trema sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 73
13. 111224 Trema sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 172
14. 113652 Trema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 353
15. 113734 Trema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 435
16. 115423 Trema sp. C. Maknoi 5267
17. 116601 Trema sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 224
18. 116741 Trema sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 364
19. 116775 Trema sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 398
20. 117054 Trema sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 247
21. 118862 Trema sp. K. Inthamma 440
22. 120567 Trema sp. N. Muangyen 2333
23. 122580 Trema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1540
24. 123042 Trema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 36
25. 123339 Trema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 333
26. 138328 Trema sp. K. Inthamma 1604
27. 143039 Trema sp. C. Maknoi et al. 5992

ปิด

QR code