ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 40537
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Evolvulus nummularius (L.) L.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 08-165
Collected date

วันที่เก็บ

25 Oct 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Open clearing, cattle pasture; in very degraded, fire-damaged, remnant, deciduous, seasonal, hardwood forest with much bamboo; limestone bedrock matted, clustered, ground, evergreen herb; stems light green; pedicels, sepals green; corolla white, open in the morning, closed by noon; anthers & filaments whitish; capsules dull olive-greenish; leaves flat on the ground; blades dull dark green above, dull light green below.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

50
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 30874 Evolvulus nummularius (L.) L. J.F. Maxwell 07-383
2. 53391 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8067
3. 58497 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9532
4. 64059 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri & P. Thongson 6990
5. 66935 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Pongamornkul 3517
6. 67615 Evolvulus nummularius (L.) L. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 882
7. 71493 Evolvulus nummularius (L.) L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1030
8. 71551 Evolvulus nummularius (L.) L. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1088
9. 77746 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri 11665
10. 86168 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-172
11. 87704 Evolvulus nummularius (L.) L. Saensouk et al. 90
12. 88643 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 494
13. 88687 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 538
14. 88825 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi 8426
15. 91840 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 1208
16. 92034 Evolvulus nummularius (L.) L. K. Kertsawang 3599
17. 92703 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-094
18. 94543 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 1670
19. 95431 Evolvulus nummularius (L.) L. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5093
20. 96702 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Glamwaewwong 218/60
21. 96819 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Glamwaewwong 335/60
22. 98573 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-050
23. 98726 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-203
24. 110864 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 2079
25. 111313 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-261
26. 117835 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-205

ปิด

QR code