ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 40471
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl.
Family name

ชื่อวงศ์

Orchidaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 09 145
Collected date

วันที่เก็บ

18 May 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen, densely clustered, epiphytic herb; pseudobulbs succulent, light green; inflorescence lateral on pseudobulb, inflorescence axes dull light green; sepals, petals light green outside, inside bright light green, both sides becoming dull light yellow; leaf blades dark green above, green below.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY,ALC
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

7    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 27023 Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl. S. Pumicong 153
2. 31383 Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl. K. Kertsawang 847
3. 31527 Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl. S. Damapong 90
4. 52609 Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1694
5. 54984 Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1900
6. 67998 Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl. C. Lakoet 379
7. 139236 Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl. Supalak Pumikong 2019 157

ปิด

QR code