ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 40683
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lygodium flexuosum (L.) Sw.
Family name

ชื่อวงศ์

LYGODIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana & P. Srisanga 3083
Collected date

วันที่เก็บ

22 Apr 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in open area of evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phangnga, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

86    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3144 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Nanakorn et al. 3144
2. 4484 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Nanakorn et al. 4484
3. 4759 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Nanakorn et al. 4759
4. 10971 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Sucheera s.n.
5. 12015 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Pongamornkul 302
6. 13871 Lygodium flexuosum (L.) Sw. P. Srisanga 574
7. 17517 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Boonchai 17
8. 17902 Lygodium flexuosum (L.) Sw. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
9. 17908 Lygodium flexuosum (L.) Sw. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
10. 22559 Lygodium flexuosum (L.) Sw. P. Srisanga 2398
11. 28281 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-7
12. 29682 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi 961
13. 30154 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-19B
14. 32077 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Pranee Palee 1066
15. 32093 Lygodium flexuosum (L.) Sw. S. Chongko 549
16. 33021 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Warintorn K. 07-005
17. 33298 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Jatupol K. 07-079
18. 33895 Lygodium flexuosum (L.) Sw. J.F. Maxwell 07-663
19. 34831 Lygodium flexuosum (L.) Sw. J.F. Maxwell 08-55
20. 35088 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Pongamornkul 1892
21. 35953 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Jatupol K. 08-294
22. 36287 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Pongamornkul 2234
23. 38974 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Pongamornkul 2319
24. 46160 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Romkham 248
25. 47287 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Chusie KY136
26. 49094 Lygodium flexuosum (L.) Sw. S. Watthana 3353
27. 51386 Lygodium flexuosum (L.) Sw. M. Norsaengsri & N. Tathana 7456
28. 52413 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Nanakorn et al. 491.1
29. 62437 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Romklao Botanical Garden 0377/2554
30. 65313 Lygodium flexuosum (L.) Sw. K. Srithi 81
31. 66353 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Pongamornkul 3393
32. 71860 Lygodium flexuosum (L.) Sw. B. Pantarod 70
33. 73246 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Lakoet 0404
34. 73664 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Pongamornkul 04074
35. 78320 Lygodium flexuosum (L.) Sw. V. Nguanchoo 236
36. 81086 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi 7267
37. 81816 Lygodium flexuosum (L.) Sw. M. Norsaengsri 11850
38. 82338 Lygodium flexuosum (L.) Sw. S. Watthana 4327
39. 82342 Lygodium flexuosum (L.) Sw. S. Watthana 4331
40. 83200 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Pongamornkul 4735
41. 83387 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Puthisawong & O. Suwanmala 70
42. 84250 Lygodium flexuosum (L.) Sw. S. Watthana & P. Srisanga 3083
43. 84395 Lygodium flexuosum (L.) Sw. K. Kertsawang 3249
44. 86155 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-159
45. 91697 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3674
46. 92796 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Turreira Garcia 673
47. 91948 Lygodium flexuosum (L.) Sw. K. Kertsawang 3513
48. 92394 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. La-ongsri 3867
49. 92620 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-011
50. 92792 Lygodium flexuosum (L.) Sw. D. Argyriou 680
51. 92952 Lygodium flexuosum (L.) Sw. D. Argyriou 11
52. 93113 Lygodium flexuosum (L.) Sw. D. Argyriou 176
53. 94576 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Muangyen 1702
54. 95198 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-237
55. 96218 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4403
56. 98276 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-156
57. 98305 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-185
58. 98399 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-279
59. 100704 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-307
60. 101331 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Jittiporn Thasaniyakorn 155-157
61. 101767 Lygodium flexuosum (L.) Sw. P. Panyadee & W. Pongamornkul 055
62. 102402 Lygodium flexuosum (L.) Sw. V. Nguanchoo 639
63. 102547 Lygodium flexuosum (L.) Sw. V. Nguanchoo 804
64. 104309 Lygodium flexuosum (L.) Sw. S. Kamonnate 875
65. 109608 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Jittiporn Tassaniyakorn 157
66. 109689 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Wannakorn Tongnuch 002
67. 109726 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-297
68. 110816 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Muangyen 2029
69. 111626 Lygodium flexuosum (L.) Sw. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-149
70. 114897 Lygodium flexuosum (L.) Sw. T. Choopan et al. 2017-112
71. 117170 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Muangyen 2437
72. 120751 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Muangyen 2733
73. 120967 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Muangyen 2949
74. 122884 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-354
75. 124931 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Muangyen 3508
76. 125984 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9821
77. 126011 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9860
78. 126572 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9928
79. 127202 Lygodium flexuosum (L.) Sw. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1933
80. 130080 Lygodium flexuosum (L.) Sw. N. Muangyen 3756
81. 133844 Lygodium flexuosum (L.) Sw. R. Kantasrila MSD 56
82. 135039 Lygodium flexuosum (L.) Sw. T. Choopan et al. 2021-25
83. 137351 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103875
84. 139150 Lygodium flexuosum (L.) Sw. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 465
85. 139163 Lygodium flexuosum (L.) Sw. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 478
86. 140578 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101578

ปิด

QR code