ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 41324
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V.D. Buchkin, N.A. Bokal, A.V. Bykov, V.A. Khrisanova 8405
Collected date

วันที่เก็บ

25 Jan 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Plant 0.5 m tall.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Trat, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

44    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6309 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites W. Nanakorn et al. 6309
2. 28338 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-22
3. 45174 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites M. Tanaros 577
4. 45175 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites M. Tanaros 578
5. 47780 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites S. Sawangsawat 134
6. 48666 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites M. Norsaengsri & N. Tathana 7417
7. 51819 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites M. Norsaengsri & N. Tathana 7874
8. 52568 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1655
9. 54779 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1772
10. 55122 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites P. Chantaranothai et al. 15612003
11. 56671 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites Puangpen et al. N001
12. 56687 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites Puangpen et al. N374
13. 65014 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6245
14. 66588 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2848
15. 68525 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2889
16. 72010 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites N. Muangyen 0102
17. 73223 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites M. Norsaengsri 11395
18. 74144 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites Zhou-Shishun 7352
19. 74700 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites Zhou-Shishun 8161
20. 81366 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites C. Maknoi 7549
21. 82086 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites M. Norsaengsri 12118
22. 82233 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites M. Norsaengsri 12237
23. 85076 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3311
24. 89251 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites C. Maknoi 8101
25. 89267 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites C. Maknoi 8115
26. 88005 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites Ubonwan Upho UBON 360
27. 91110 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3477
28. 100770 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-373
29. 100771 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-374
30. 108606 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5208
31. 110419 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5537
32. 112777 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites N. Muangyen 2264
33. 113469 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-170
34. 113630 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-331
35. 126966 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1697
36. 127033 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1764
37. 128920 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2359
38. 128574 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2014
39. 128781 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2221
40. 128964 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2403
41. 130900 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1173
42. 131416 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites Chusie Trisonthi BD 5
43. 131462 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites Chusie Trisonthi BD 49
44. 131495 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites Chusie Trisonthi BD 77

ปิด

QR code