ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 4346
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyperus cyperoides (L.) Kuntze
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 4346
Collected date

วันที่เก็บ

14 Sep 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

David A. Simpson
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2267 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze M. Norsaengsri 775
2. 2657 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Nanakorn et al. 2657
3. 3282 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Nanakorn et al. 3282
4. 3376 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Nanakorn et al. 3376
5. 7621 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Nanakorn et al. 7621
6. 17733 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Pongamornkul 659
7. 21496 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze M. Norsaengsri 1741
8. 41815 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze P. Wessumritt & M. Norsaengsri 86
9. 45768 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze D. Khrueasan MS534
10. 51803 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze M. Norsaengsri & N. Tathana 7858
11. 58120 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze M. Norsaengsri 0473
12. 59219 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze M. Norsaengsri & N. Tathana 9756
13. 59771 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze C. Pitaksantipap 5
14. 62174 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Boonprakop 0435
15. 62396 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze Romklao Botanical Garden 0336/2554
16. 64056 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze M. Norsaengsri & P. Thongson 6981
17. 64738 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze M. Norsaengsri & C. Pitaksantipap 9381
18. 73074 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze M. Norsaengsri 11242
19. 77487 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze T. Matsumoto et al. FOK-059465
20. 80430 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-245
21. 86133 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-137
22. 91009 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze N. Muangyen 1019
23. 91770 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze N. Muangyen 1138
24. 98568 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-045
25. 104152 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze S. Kamonnate 785
26. 104223 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze S. Kamonnate 714
27. 111523 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-046
28. 112661 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze N. Muangyen 2148
29. 112673 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze N. Muangyen 2160
30. 113824 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-074
31. 115203 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 738
32. 115238 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 773
33. 123069 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-63
34. 124647 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze N. Muangyen 3224
35. 124961 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze N. Muangyen 3538
36. 125534 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze N. Muangyen 3615
37. 127133 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1864
38. 130503 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 780
39. 140129 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10175
40. 140130 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10176

ปิด

QR code