ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 41220
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Piper sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Piperaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5609
Collected date

วันที่เก็บ

26 May 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Inflorescence white. Dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

885
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

116    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11837 Piper sp. S. Sasrirat 42
2. 18146 Piper sp. P. Srisanga 1699
3. 21132 Piper sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2006
4. 27389 Piper sp. P. Kumphet s.n.
5. 28404 Piper sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 200805 23
6. 28481 Piper sp. NULL
7. 29860 Piper sp. C. Maknoi 1453
8. 30192 Piper sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-2 62
9. 36516 Piper sp. C. Maknoi 1836
10. 36517 Piper sp. C. Maknoi 1837
11. 50490 Piper sp. Li-Jianwu Cx 51
12. 50524 Piper sp. Li-Jianwu Cx 143
13. 58925 Piper sp. Zhou-Shishun 3369
14. 60363 Piper sp. Zhou-Shishun 3336
15. 60710 Piper sp. Ling Shein Mang 87851
16. 63155 Piper sp. Li-Jianwu 857
17. 63418 Piper sp. Li-Jianwu 826
18. 62629 Piper sp. W. Pongamornkul, Lisa (D10) 2882
19. 63051 Piper sp. Li-Jianwu 696
20. 63052 Piper sp. Li-Jianwu 697
21. 63375 Piper sp. Zhou-Shishun 7557
22. 64286 Piper sp. Li-Jianwu 1243
23. 64293 Piper sp. Li-Jianwu 1225
24. 64607 Piper sp. W. Pongamornkul, Lisa (I120) 3242
25. 68219 Piper sp. C. Maknoi 4324
26. 74359 Piper sp. Zhou-Shishun 7453
27. 74624 Piper sp. Zhou-Shishun 7215
28. 75285 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94960
29. 75423 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95544
30. 75440 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95095
31. 75587 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 94601
32. 76336 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94132
33. 80041 Piper sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97826
34. 89357 Piper sp. W. Pongamornkul 5457
35. 89409 Piper sp. W. Pongamornkul 5509
36. 95208 Piper sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 247
37. 96243 Piper sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4428
38. 98721 Piper sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 198
39. 98745 Piper sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 222
40. 98750 Piper sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 227
41. 102718 Piper sp. V. Nguanchoo 1015
42. 104272 Piper sp. S. Kamonnate 837
43. 110010 Piper sp. TLBG 608
44. 110883 Piper sp. N. Muangyen 2098
45. 111859 Piper sp. D. Daorueang 1
46. 112235 Piper sp. P. Panyadee 162
47. 112288 Piper sp. Buasoy Mala 23
48. 112680 Piper sp. N. Muangyen 2167
49. 112754 Piper sp. N. Muangyen 2241
50. 113266 Piper sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3959
51. 113466 Piper sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 167
52. 113486 Piper sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 187
53. 113581 Piper sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 282
54. 113975 Piper sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 225
55. 113976 Piper sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 226
56. 114154 Piper sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 404
57. 115277 Piper sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 812
58. 115348 Piper sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 883
59. 115975 Piper sp. K. Wangwasit 180718 67
60. 116957 Piper sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 150
61. 116797 Piper sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 420
62. 117023 Piper sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 216
63. 117115 Piper sp. N. Muangyen 2382
64. 117202 Piper sp. N. Muangyen 2469
65. 117243 Piper sp. N. Muangyen 2510
66. 117398 Piper sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 984
67. 117498 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1590
68. 118575 Piper sp. K. Kertsawang 3881
69. 122594 Piper sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1554
70. 122711 Piper sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 181
71. 123408 Piper sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 402
72. 123396 Piper sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 390
73. 123884 Piper sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5806
74. 124876 Piper sp. N. Muangyen 3453
75. 125562 Piper sp. N. Muangyen 3642
76. 127069 Piper sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1800
77. 127280 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1915
78. 127281 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1916
79. 127972 Piper sp. K. Inthamma 808
80. 130169 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2345
81. 130396 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2538
82. 130894 Piper sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1167
83. 130951 Piper sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1224
84. 130966 Piper sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1239
85. 131463 Piper sp. Chusie Trisonthi BD 51
86. 131970 Piper sp. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 159
87. 131971 Piper sp. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 160
88. 132098 Piper sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2907
89. 132580 Piper sp. W. Pongamornkul 7517
90. 132738 Piper sp. Anchalee Nuammee 616
91. 133209 Piper sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 997
92. 133355 Piper sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1144
93. 133359 Piper sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1148
94. 133714 Piper sp. Natdanai Pan-in V 499
95. 133742 Piper sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7638
96. 133768 Piper sp. W. Pongamornkul 7664
97. 135965 Piper sp. W. Pongamornkul 7927
98. 136373 Piper sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3398
99. 136411 Piper sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3436
100. 136442 Piper sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3467
101. 137670 Piper sp. K. Inthamma 1254
102. 138452 Piper sp. K. Inthamma 1728
103. 138917 Piper sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3796
104. 138960 Piper sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3839
105. 140678 Piper sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101635
106. 139699 Piper sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3941
107. 140935 Piper sp. W. Pongamornkul 8100
108. 140982 Piper sp. W. Pongamornkul 8147
109. 141314 Piper sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4129
110. 141345 Piper sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4160
111. 141375 Piper sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4190
112. 142397 Piper sp. W. Pongamornkul 8698
113. 142540 Piper sp. W. Pongamornkul 8841
114. 142688 Piper sp. C. Maknoi et al. 5100
115. 142861 Piper sp. C. Maknoi et al. 5836
116. 143117 Piper sp. C. Maknoi et al. 6955

ปิด

QR code