ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 41788
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Physalis angulata L.
Family name

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Wessumritt & M. Norsaengsri 37
Collected date

วันที่เก็บ

26 Apr 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flower pale yellow. By paddy fields.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

61    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1054 Physalis angulata L. W. Nanakorn et al. 1054
2. 3228 Physalis angulata L. W. Nanakorn et al. 3228
3. 7204 Physalis angulata L. W. Nanakorn et al. 7204
4. 16711 Physalis angulata L. S. Sasrirat 160
5. 26519 Physalis angulata L. T. Maeda FOK-610221
6. 32091 Physalis angulata L. S. Chongko 547
7. 33292 Physalis angulata L. Jatupol K. 07-073
8. 36048 Physalis angulata L. Jatupol K. 08-389
9. 45954 Physalis angulata L. C. Maknoi 3866
10. 55452 Physalis angulata L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8440
11. 57954 Physalis angulata L. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9056
12. 58571 Physalis angulata L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9606
13. 59812 Physalis angulata L. Romklao Botanical Garden 0203/2554
14. 65106 Physalis angulata L. K. Srithi 557
15. 66943 Physalis angulata L. W. Pongamornkul 3525
16. 67027 Physalis angulata L. W. Pongamornkul 3609
17. 67237 Physalis angulata L. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 751
18. 68100 Physalis angulata L. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 576
19. 69084 Physalis angulata L. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089340
20. 70861 Physalis angulata L. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 078
21. 75768 Physalis angulata L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094649
22. 75892 Physalis angulata L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi & Tin Mya Soe 094449
23. 79201 Physalis angulata L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-396
24. 80280 Physalis angulata L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-96
25. 80589 Physalis angulata L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3091
26. 81477 Physalis angulata L. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11722
27. 84605 Physalis angulata L. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3847
28. 87533 Physalis angulata L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-375
29. 91841 Physalis angulata L. N. Muangyen 1209
30. 92644 Physalis angulata L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-035
31. 92992 Physalis angulata L. D. Argyriou 271
32. 95039 Physalis angulata L. Chusie & Trithip Sukho MHR007
33. 95550 Physalis angulata L. N. Muangyen 1747
34. 96051 Physalis angulata L. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4235
35. 98392 Physalis angulata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-272
36. 98765 Physalis angulata L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-242
37. 107570 Physalis angulata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-357
38. 108661 Physalis angulata L. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5265
39. 108663 Physalis angulata L. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5267
40. 109331 Physalis angulata L. K. Horiuchi, M. Takahashi et al. FOK-063602
41. 109870 Physalis angulata L. TLBG 416(B)
42. 112663 Physalis angulata L. N. Muangyen 2150
43. 114559 Physalis angulata L. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4908
44. 116336 Physalis angulata L. N. Boonruang 0014
45. 116688 Physalis angulata L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-311
46. 117492 Physalis angulata L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1584
47. 118515 Physalis angulata L. K. Kertsawang 3821
48. 121067 Physalis angulata L. N. Muangyen 3049
49. 123596 Physalis angulata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-132
50. 124739 Physalis angulata L. N. Muangyen 3316
51. 124942 Physalis angulata L. N. Muangyen 3519
52. 125156 Physalis angulata L. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1571
53. 127320 Physalis angulata L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1955
54. 127383 Physalis angulata L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5891
55. 128711 Physalis angulata L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2151
56. 128808 Physalis angulata L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2248
57. 129413 Physalis angulata L. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4271
58. 131338 Physalis angulata L. Kamonnate Srithi MJU-148
59. 134048 Physalis angulata L. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3513
60. 134779 Physalis angulata L. T. Choopan et al. 2020-248
61. 137239 Physalis angulata L. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103057

ปิด

QR code