ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 41837
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Wessumritt & M. Norsaengsri 127
Collected date

วันที่เก็บ

17 Nov 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Stoloniferous grass. Spikelets purple-green. Edge of beach forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

10    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 22038 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen M. Norsaengsri 1793
2. 24541 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen S. Laegaard with M. Norsaengsri 21883
3. 63812 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen M. Norsaengsri 2181
4. 63637 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen M. Norsaengsri 2493
5. 63789 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen M. Norsaengsri 2156
6. 63790 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen M. Norsaengsri 2159
7. 63791 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen M. Norsaengsri 2168
8. 65554 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen M. Norsaengsri 2330
9. 65835 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen M. Norsaengsri 2103
10. 67381 Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen M. Norsaengsri 2191

ปิด

QR code