ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 42328
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

O. Neamsuvan 207
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jul 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sakon Nakhon, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14093 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf H. Hemadhulin 21
2. 16716 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf S. Sasrirat 165
3. 24530 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf S. Laegaard with M. Norsaengsri 21872
4. 34690 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri 3372
5. 39785 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri 4892
6. 39793 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri 4900
7. 39338 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri 4425
8. 39647 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri 4735
9. 42317 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf O. Neamsuvan 181
10. 42319 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf O. Neamsuvan 188
11. 42323 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf O. Neamsuvan 197
12. 42325 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf O. Neamsuvan 202
13. 42326 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf O. Neamsuvan 203
14. 42327 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf O. Neamsuvan 204
15. 46362 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri 3372
16. 46723 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri 2909
17. 46755 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri 2952
18. 57940 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9042
19. 61180 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086666
20. 76761 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf C. Maknoi 4683
21. 79186 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-381

ปิด

QR code