ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 42322
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chrysopogon orientalis A.Camus
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

ya phung chu
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

O. Neamsuvan 196
Collected date

วันที่เก็บ

13 Mar 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chonburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

14    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6422 Chrysopogon orientalis A.Camus W. Nanakorn et al. 6422
2. 12902 Chrysopogon orientalis A.Camus P. Srisanga 432
3. 16094 Chrysopogon orientalis A.Camus P. Suksathan 1959
4. 22018 Chrysopogon orientalis A.Camus M. Norsaengsri 1773
5. 24498 Chrysopogon orientalis A.Camus S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21838
6. 34727 Chrysopogon orientalis A.Camus M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3488
7. 42332 Chrysopogon orientalis A.Camus O. Neamsuvan 213
8. 42344 Chrysopogon orientalis A.Camus O. Neamsuvan 238
9. 42355 Chrysopogon orientalis A.Camus O. Neamsuvan 266
10. 42358 Chrysopogon orientalis A.Camus O. Neamsuvan 270
11. 47920 Chrysopogon orientalis A.Camus M. Norsaengsri 7088
12. 71588 Chrysopogon orientalis A.Camus P. Traiperm, M. Norsaengsri, C. Kantachot & Layton 578
13. 76854 Chrysopogon orientalis A.Camus W. Tanming 628
14. 84484 Chrysopogon orientalis A.Camus K. Kertsawang 3337

ปิด

QR code