ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 42329
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

O. Neamsuvan 209
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jul 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sakon Nakhon, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

41    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2185 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus W. Nanakorn et al. 2185
2. 2088 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus W. Nanakorn et al. 2088
3. 2674 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri 804
4. 5056 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus W. Nanakorn et al. 5056
5. 6718 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus W. Nanakorn et al. 6718
6. 6720 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus W. Nanakorn et al. 6720
7. 7111 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus W. Nanakorn et al. 7111
8. 7116 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus W. Nanakorn et al. 7116
9. 14096 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus H. Hemadhulin 24
10. 24532 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus S. Laegaard and M. Norsaengsri 21874
11. 24537 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus S. Laegaard and M. Norsaengsri 21879
12. 24543 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus S. Laegaard and M. Norsaengsri 21885
13. 33833 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus J.F. Maxwell 07-405
14. 34688 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri 3370
15. 37926 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri 3962
16. 37930 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri 3966
17. 37931 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri 3967
18. 39270 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri 4357
19. 39284 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri 4371
20. 39323 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri 4410
21. 39478 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri 4562
22. 39526 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri 4615
23. 41077 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5526
24. 42308 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus O. Neamsuvan 163
25. 42311 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus O. Neamsuvan 167
26. 42331 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus O. Neamsuvan 212
27. 42342 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus O. Neamsuvan 235
28. 42819 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri 5668
29. 43207 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus W. Nanakorn et al. 43207
30. 46360 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri 3370
31. 48499 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38724
32. 50981 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri 5469
33. 54214 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri & N. Tathana 8234
34. 58282 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri 8827
35. 58501 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri & N. Tathana 9536
36. 63686 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri 4167
37. 63747 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri 2093
38. 64744 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9386
39. 68031 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0046
40. 73570 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus P. Traiperm & Layton 533
41. 103763 Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus Tandang, D.N., Souladeth, P., Lim, R. & Lanmisay, P. 06

ปิด

QR code