ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 42546
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Bunwong 352
Collected date

วันที่เก็บ

19 Nov 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb up to 1 m high, flower white, involucral bract green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 40488 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker J.F. Maxwell 09-10
2. 66015 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker K. Srithi 477
3. 81712 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker M. Norsaengsri 11747
4. 90150 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-73
5. 95532 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker N. Muangyen 1729
6. 98155 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-035
7. 98417 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-297
8. 101775 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker P. Panyadee & W. Pongamornkul 068
9. 102523 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker V. Nguanchoo 775
10. 102555 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker V. Nguanchoo 812
11. 102564 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker V. Nguanchoo 822
12. 102585 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker V. Nguanchoo 844
13. 102662 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker V. Nguanchoo 952
14. 104288 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker S. Kamonnate 854
15. 106351 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 806
16. 107595 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-383
17. 110783 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker N. Muangyen 1996
18. 114957 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker Wittaya Pongamornkul & Thatsanee Tibkwang 6979
19. 116667 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-290
20. 116733 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-356
21. 122050 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1384
22. 120877 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker N. Muangyen 2859
23. 120915 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker N. Muangyen 2897
24. 124858 Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker N. Muangyen 3435

ปิด

QR code