ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 4474
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Psychotria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 4474
Collected date

วันที่เก็บ

16 Sep 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Christian Puff
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub; in hill evergreen forest. Fruit round, greenish color.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

100    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3438 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 3438
2. 6357 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 6357
3. 11666 Psychotria sp. P. Srisanga 254
4. 12713 Psychotria sp. T.G. Laman 111
5. 13324 Psychotria sp. McDonald et al. 5697
6. 16760 Psychotria sp. Puff 990916.1.5
7. 16761 Psychotria sp. Puff 990916.1.6
8. 19124 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 19124
9. 21194 Psychotria sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2068
10. 23153 Psychotria sp. P. Srisanga 2533
11. 23200 Psychotria sp. P. Srisanga 2580
12. 23210 Psychotria sp. P. Srisanga 2590
13. 36034 Psychotria sp. Jatupol K. 08-375
14. 38403 Psychotria sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2175
15. 40267 Psychotria sp. C. Maknoi 2629
16. 40280 Psychotria sp. C. Maknoi 2642
17. 42289 Psychotria sp. Zhou Shi-shun 3423
18. 44489 Psychotria sp. Zhou Shi-shun 3795
19. 49691 Psychotria sp. K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh & A. Chintayungkun T-8469
20. 49692 Psychotria sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-14724
21. 50002 Psychotria sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka & M. Hutoh M-13636
22. 50139 Psychotria sp. K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh & A. Chintayungkun T-8408
23. 50140 Psychotria sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11591
24. 50163 Psychotria sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka & M. Hutoh M-13377
25. 50958 Psychotria sp. S. Watthana 3628
26. 52388 Psychotria sp. M. Norsaengsri 1587
27. 56760 Psychotria sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1950
28. 57170 Psychotria sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 285
29. 58253 Psychotria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8785
30. 59920 Psychotria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2076
31. 59972 Psychotria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2131
32. 60206 Psychotria sp. Zhou Shishun 3795
33. 63023 Psychotria sp. Li-Jianwu 664
34. 65904 Psychotria sp. K. Srithi 685
35. 66315 Psychotria sp. W. Pongamornkul 3355
36. 66357 Psychotria sp. W. Pongamornkul 3397
37. 67864 Psychotria sp. M. Norsaengsri 10544
38. 73483 Psychotria sp. C. Lakoet 0643
39. 75104 Psychotria sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2493
40. 75146 Psychotria sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2295
41. 79015 Psychotria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-211
42. 79612 Psychotria sp. Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 374
43. 84161 Psychotria sp. W. Pongamornkul 4947
44. 84246 Psychotria sp. S. Watthana & P. Srisanga 3079
45. 85577 Psychotria sp. C. Maknoi 8276
46. 86244 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-248
47. 88300 Psychotria sp. W. Pongamornkul 5306
48. 89032 Psychotria sp. N. Muangyen 623
49. 93150 Psychotria sp. N. Turreira-Garcia 393
50. 93257 Psychotria sp. N. Turreira Garcia 531
51. 94923 Psychotria sp. D. Argyriou 438
52. 95069 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-108
53. 95188 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-227
54. 95202 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-241
55. 98659 Psychotria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-136
56. 98706 Psychotria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-183
57. 100762 Psychotria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-365
58. 104753 Psychotria sp. C. Maknoi 5629
59. 104773 Psychotria sp. C. Maknoi 5649
60. 104801 Psychotria sp. C. Maknoi 5677
61. 104804 Psychotria sp. C. Maknoi 5680
62. 104830 Psychotria sp. C. Maknoi 5706
63. 104854 Psychotria sp. C. Maknoi 5730
64. 104963 Psychotria sp. C. Maknoi 6120
65. 105318 Psychotria sp. T. Khambai 224
66. 105500 Psychotria sp. C. Maknoi 6843
67. 105594 Psychotria sp. C. Maknoi 7022
68. 105904 Psychotria sp. W. Pongamornkul 6517
69. 110295 Psychotria sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5412
70. 110329 Psychotria sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5446
71. 111451 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-399
72. 112653 Psychotria sp. N. Muangyen 2140
73. 112665 Psychotria sp. N. Muangyen 2152
74. 112777 Psychotria sp. N. Muangyen 2264
75. 113219 Psychotria sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3913
76. 113582 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-283
77. 114001 Psychotria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-251
78. 113964 Psychotria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-214
79. 117246 Psychotria sp. N. Muangyen 2513
80. 117249 Psychotria sp. N. Muangyen 2516
81. 118283 Psychotria sp. K. Inthamma 171
82. 118383 Psychotria sp. K. Inthamma 282
83. 118455 Psychotria sp. K. Inthamma 354
84. 118470 Psychotria sp. K. Inthamma 369
85. 120869 Psychotria sp. N. Muangyen 2851
86. 122667 Psychotria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-137
87. 123299 Psychotria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-293
88. 123809 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-346
89. 123824 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-361
90. 131480 Psychotria sp. Chusie Trisonthi BD 65
91. 131494 Psychotria sp. Chusie Trisonthi BD 75.1
92. 132230 Psychotria sp. Martin van de Bult 1857
93. 132777 Psychotria sp. A. Nuammee 655
94. 133578 Psychotria sp. Natdanai Pan-in V 363
95. 133597 Psychotria sp. Natdanai Pan-in V 382
96. 136460 Psychotria sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3485
97. 136491 Psychotria sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3516
98. 138911 Psychotria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3790
99. 137902 Psychotria sp. K. Inthamma 1486
100. 138659 Psychotria sp. Natdanai Pan-in 534

ปิด

QR code