ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 42700
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Murdannia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

COMMELINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & S. Intamusik 6163
Collected date

วันที่เก็บ

16 Nov 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers blue. Pine forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1615
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

66    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1539 Murdannia sp. W. Nanakorn et al. 1539
2. 3915 Murdannia sp. W. Nanakorn et al. 3915
3. 11625 Murdannia sp. Serm 86
4. 19029 Murdannia sp. W. Nanakorn et al. 19029
5. 21024 Murdannia sp. M. Norsaengsri 1597
6. 21060 Murdannia sp. M. Norsaengsri 1633
7. 21757 Murdannia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1549
8. 30081 Murdannia sp. S. Watthana 2352
9. 31967 Murdannia sp. C. Maknoi 1129
10. 37251 Murdannia sp. C. Maknoi 2365
11. 38556 Murdannia sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2328
12. 38866 Murdannia sp. C. Maknoi 2536
13. 40408 Murdannia sp. C. Maknoi 2779
14. 40733 Murdannia sp. S. Watthana & P. Srisanga 3134
15. 43471 Murdannia sp. D. Khrueasan MS-306
16. 43487 Murdannia sp. D. Khrueasan MS-305
17. 46650 Murdannia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5624
18. 50005 Murdannia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38401
19. 53386 Murdannia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8059
20. 54199 Murdannia sp. M. Norsaengsri 5980
21. 55086 Murdannia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8388
22. 58780 Murdannia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9399
23. 58793 Murdannia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9413
24. 62539 Murdannia sp. Romklao Botanical Garden 0479/2555
25. 63683 Murdannia sp. M. Norsaengsri 4164
26. 70416 Murdannia sp. C. Maknoi 3283
27. 76299 Murdannia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094913
28. 76504 Murdannia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094013
29. 76897 Murdannia sp. W. Tanming 671
30. 78260 Murdannia sp. V. Nguanchoo 502
31. 80390 Murdannia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-205
32. 82937 Murdannia sp. M. Norsaengsri 12321
33. 87437 Murdannia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-279
34. 91017 Murdannia sp. N. Muangyen 1027
35. 91914 Murdannia sp. N. Muangyen 1282
36. 92649 Murdannia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-040
37. 93568 Murdannia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5751
38. 94585 Murdannia sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3954
39. 104824 Murdannia sp. C. Maknoi 5700
40. 110168 Murdannia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1041
41. 110710 Murdannia sp. N. Muangyen 1917
42. 111527 Murdannia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-050
43. 111595 Murdannia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-118
44. 111628 Murdannia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-151
45. 112726 Murdannia sp. N. Muangyen 2213
46. 112764 Murdannia sp. N. Muangyen 2251
47. 113361 Murdannia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-62
48. 113847 Murdannia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-097
49. 115174 Murdannia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 709
50. 115255 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 790
51. 116671 Murdannia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-294
52. 118018 Murdannia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-388
53. 117182 Murdannia sp. N. Muangyen 2449
54. 118949 Murdannia sp. K. Inthamma 536
55. 123062 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-56
56. 123696 Murdannia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-233
57. 124457 Murdannia sp. Natdanai Pan-in PSD010
58. 124479 Murdannia sp. Natdanai Pan-in PSD032
59. 124494 Murdannia sp. Natdanai Pan-in PSD047
60. 126750 Murdannia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 3991
61. 126929 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1660
62. 126968 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1699
63. 127005 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1736
64. 127209 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1940
65. 129681 Murdannia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4539
66. 129112 Murdannia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2659

ปิด

QR code