ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 42816
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

ORCHIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Norum 17
Collected date

วันที่เก็บ

27 Aug 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Surangraj Intamusik
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Terrestrial orchid, under ground stem, rounded to oral and see. Simple leaves, alternate, lanceolate, margin entire and emerginate, apex acute. Inflorescence in terminal, peduncle, pedicel and flowers greenish yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Carpological
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

17    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1511 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. W. Nanakorn et al. 1511
2. 12640 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. W. Nanakorn et al. 12640
3. 15648 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. P. Suksathan 1731.1
4. 15649 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. P. Suksathan 1732.1
5. 15984 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. S. Watthana 678
6. 16014 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. P. Suksathan s.n.
7. 19037 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. W. Nanakorn et al. 19037
8. 21583 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. P. Suksathan s.n.
9. 28158 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. S. Watthana 2148
10. 28163 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. S. Watthana & M. Wongnak 2153
11. 28512 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. S. Pumicong 392
12. 28539 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. S. Pumicong 420
13. 28728 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. S. Pumicong 469
14. 28777 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. H. Kurzweil 2087
15. 30714 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. P. Suksathan 4334
16. 40883 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. H.K. 2080
17. 78051 Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J. Sm. W. Pongamornkul 4396

ปิด

QR code