ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 42844
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb.
Family name

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi & M. Tanaros 3419
Collected date

วันที่เก็บ

23 Nov 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, 8 m tall. Fruits brown, seed white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 642 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 642
2. 5462 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 5462
3. 5794 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 5794
4. 6737 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 6737
5. 8116 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 8116
6. 8151 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 8151
7. 9125 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 9125
8. 9387 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 9387
9. 11091 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. S. Watthana 122
10. 11223 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. S. Watthana 141
11. 11672 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. P. Srisanga 260
12. 29642 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Glamwaewwong 1376
13. 30041 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. S. Chongko 603
14. 32122 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. S. Chongko 534
15. 37465 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. J.F. Maxwell 06-282
16. 40586 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. J.F. Maxwell 08-216
17. 45231 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. D. Khrueasan MS49
18. 45752 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. Nanakorn et al. 45752
19. 45830 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Maknoi 3646
20. 45982 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Maknoi 3894
21. 46023 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Maknoi 3718
22. 58018 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9120
23. 59276 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. Yin-Jiantao 1843
24. 59610 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. T. Khambai 21
25. 59872 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. Romklao Botanical Garden 0263/2554
26. 62750 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1175
27. 64138 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2540
28. 65444 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2657
29. 66810 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. M. Norsaengsri 10408
30. 67881 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. M. Norsaengsri 10561
31. 68171 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Maknoi 4276
32. 73316 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Lakoet 0474
33. 78482 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092302
34. 81284 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Maknoi 7466
35. 89238 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Maknoi 4032
36. 90612 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. N. Muangyen 875
37. 90765 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3373
38. 96701 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Glamwaewwong 217/60
39. 98738 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-215
40. 98928 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-405
41. 104393 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. T. Khambai 416
42. 112831 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. N. Muangyen 2318
43. 121266 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. N. Boonruang 0327

ปิด

QR code