ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 43254
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carlemannia tetragona Hook.f.
Family name

ชื่อวงศ์

CARLEMANNIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Zhou Shi-shun 3064
Collected date

วันที่เก็บ

27 Oct 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb, 0.4 m high. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 15903 Carlemannia tetragona Hook.f. P. Srisanga & C. Puff 1081
2. 15921 Carlemannia tetragona Hook.f. P. Srisanga & C. Puff 1099
3. 16305 Carlemannia tetragona Hook.f. P. Srisanga 1162
4. 18070 Carlemannia tetragona Hook.f. P. Srisanga 1623
5. 32260 Carlemannia tetragona Hook.f. J.F. Maxwell 06-518
6. 36503 Carlemannia tetragona Hook.f. C. Maknoi 1823
7. 37370 Carlemannia tetragona Hook.f. J.F. Maxwell 06-782
8. 38886 Carlemannia tetragona Hook.f. C. Maknoi 2556
9. 40438 Carlemannia tetragona Hook.f. C. Maknoi 2809
10. 42282 Carlemannia tetragona Hook.f. Zhou Shi-shun 3112
11. 44437 Carlemannia tetragona Hook.f. Zhou Shi-shun 4075
12. 52141 Carlemannia tetragona Hook.f. D.J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai & S. Suddee 5125
13. 52906 Carlemannia tetragona Hook.f. Yin-Jiantao 1801
14. 53584 Carlemannia tetragona Hook.f. Yin-Jiantao 1346
15. 58844 Carlemannia tetragona Hook.f. Zhou-Shishun 3112
16. 60211 Carlemannia tetragona Hook.f. Zhou Shishun 2848
17. 60251 Carlemannia tetragona Hook.f. Zhou Shishun 3064
18. 63421 Carlemannia tetragona Hook.f. Li-Jianwu 820
19. 97397 Carlemannia tetragona Hook.f. QBG. Staff s.n.
20. 113923 Carlemannia tetragona Hook.f. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-173
21. 114176 Carlemannia tetragona Hook.f. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-426
22. 123047 Carlemannia tetragona Hook.f. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-41
23. 123205 Carlemannia tetragona Hook.f. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-199

ปิด

QR code