ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 43435
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Jasminum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

OLEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 1256
Collected date

วันที่เก็บ

16 Sep 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Junction of hill evergreen forest and pine forest. Climber. Flower fragrant; corolla tube green, corolla lobes white. In spirit material.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

170    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4234 Jasminum sp. W. Nanakorn et al. 4234
2. 7195 Jasminum sp. W. Nanakorn et al. 7195
3. 8454 Jasminum sp. W. Nanakorn et al. 8454
4. 8455 Jasminum sp. W. Nanakorn et al. 8455
5. 12789 Jasminum sp. S. Watthana 182
6. 16997 Jasminum sp. P. Srisanga 1314
7. 29897 Jasminum sp. M. Norsaengsri 2703
8. 30379 Jasminum sp. C. Maknoi 1518
9. 35548 Jasminum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8374
10. 35716 Jasminum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8568
11. 38392 Jasminum sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2164
12. 41122 Jasminum sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5571
13. 41878 Jasminum sp. P. Wessumritt 306
14. 42758 Jasminum sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6223
15. 45849 Jasminum sp. C. Maknoi 3665
16. 46075 Jasminum sp. C. Maknoi 3770
17. 46093 Jasminum sp. C. Maknoi s.n.
18. 46281 Jasminum sp. S. Sawangsawat 5
19. 46496 Jasminum sp. W. Pongamornkul 2571
20. 46930 Jasminum sp. M. Tanaros 404
21. 47095 Jasminum sp. C. Maknoi 3585
22. 48691 Jasminum sp. M. Norsaengsri s.n.
23. 50442 Jasminum sp. Hiroshige Koyama T-61045
24. 50445 Jasminum sp. Hiroshige Koyama T-61085
25. 50856 Jasminum sp. S. Watthana 3587
26. 51074 Jasminum sp. W. Pongamornkul 2680
27. 51080 Jasminum sp. W. Pongamornkul 2686
28. 51234 Jasminum sp. M. Norsaengsri 2656
29. 52625 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1710
30. 52633 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1718
31. 53215 Jasminum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7683
32. 53251 Jasminum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7719
33. 53759 Jasminum sp. C. Maknoi 3040
34. 53882 Jasminum sp. C. Maknoi 3164
35. 54027 Jasminum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8205
36. 54402 Jasminum sp. T. Yingkhachorn 83
37. 54855 Jasminum sp. P. Chantaranothai et al. 1102
38. 54856 Jasminum sp. P. Chantaranothai et al. 1084
39. 54857 Jasminum sp. P. Chantaranothai et al. 80
40. 55783 Jasminum sp. M. Norsaengsri 5496
41. 56114 Jasminum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8884
42. 56906 Jasminum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9216
43. 56915 Jasminum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9225
44. 57175 Jasminum sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 290
45. 57243 Jasminum sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0090
46. 58110 Jasminum sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9862
47. 58351 Jasminum sp. Staples, G., Pongamornkul, W.; Suriya, S. 1453
48. 57715 Jasminum sp. C. Maknoi 4134
49. 61880 Jasminum sp. Ling Shein Man 087315
50. 62284 Jasminum sp. Romklao Botanical Garden 0571/2555
51. 62409 Jasminum sp. Romklao Botanical Garden 0349/2554
52. 64965 Jasminum sp. P. Ajintaiyasil 031
53. 63536 Jasminum sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6588
54. 63541 Jasminum sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6593
55. 63700 Jasminum sp. M. Norsaengsri 3646
56. 63714 Jasminum sp. M. Norsaengsri 3714
57. 63717 Jasminum sp. M. Norsaengsri 3717
58. 64034 Jasminum sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6932
59. 65218 Jasminum sp. K. Srithi 710
60. 65661 Jasminum sp. M. Norsaengsri 10151
61. 66963 Jasminum sp. W. Pongamornkul 3545
62. 67055 Jasminum sp. W. Pongamornkul 3637
63. 67463 Jasminum sp. M. Norsaengsri et al. 0029
64. 68172 Jasminum sp. C. Maknoi 4277
65. 68855 Jasminum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089685
66. 70351 Jasminum sp. C. Maknoi 3218
67. 72210 Jasminum sp. W. Thammarong 356
68. 72855 Jasminum sp. M. Norsaengsri 10968
69. 73449 Jasminum sp. C. Lakoet 0607
70. 73476 Jasminum sp. C. Lakoet 0636
71. 73596 Jasminum sp. W. Pongamornkul 04006
72. 73608 Jasminum sp. W. Pongamornkul 04018
73. 73640 Jasminum sp. W. Pongamornkul 04050
74. 75224 Jasminum sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2254
75. 76365 Jasminum sp. P. Phaosrichai 157
76. 77559 Jasminum sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11036
77. 80743 Jasminum sp. W. Pongamornkul 4600
78. 81297 Jasminum sp. C. Maknoi 7479
79. 81365 Jasminum sp. C. Maknoi 7548
80. 81810 Jasminum sp. M. Norsaengsri 11844
81. 81976 Jasminum sp. M. Norsaengsri 12009
82. 84157 Jasminum sp. W. Pongamornkul 4943
83. 84226 Jasminum sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4094
84. 84924 Jasminum sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4006
85. 85201 Jasminum sp. C. Maknoi 7849
86. 85202 Jasminum sp. C. Maknoi 7850
87. 85222 Jasminum sp. C. Maknoi 7870
88. 85278 Jasminum sp. C. Maknoi 7926
89. 86443 Jasminum sp. M. Wongnak 471
90. 86667 Jasminum sp. W. Tanming 890
91. 86767 Jasminum sp. C. Glamwaewwong 061/58
92. 88304 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5310
93. 89436 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5536
94. 90164 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-87
95. 90329 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-252
96. 90485 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-407
97. 90807 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3415
98. 90808 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3416
99. 92526 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5329
100. 92581 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5384
101. 94126 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5826
102. 95077 Jasminum sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-116
103. 95969 Jasminum sp. P. Phaosrichai 367
104. 95803 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6052
105. 96227 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4412
106. 96265 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4447
107. 96327 Jasminum sp. Mahasarakham University 10
108. 96547 Jasminum sp. C. Glamwaewwong 063/60
109. 96552 Jasminum sp. C. Glamwaewwong 068/60
110. 96816 Jasminum sp. C. Glamwaewwong 332/60
111. 97015 Jasminum sp. C. Maknoi 4835
112. 97048 Jasminum sp. C. Maknoi 5552
113. 97414 Jasminum sp. Chutima Niyomdee 06
114. 97499 Jasminum sp. C. Maknoi 5480
115. 98520 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-400
116. 101322 Jasminum sp. Jittiporn Thasaniyakorn 116-118
117. 104487 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6264
118. 104532 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6309
119. 104569 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6346
120. 104598 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6375
121. 104618 Jasminum sp. C. Maknoi 5762
122. 104989 Jasminum sp. C. Maknoi 6147
123. 105206 Jasminum sp. C. Maknoi 6442
124. 105632 Jasminum sp. C. Maknoi 7060
125. 105536 Jasminum sp. C. Maknoi 6879
126. 108387 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6595
127. 109599 Jasminum sp. Jittiporn Tassaniyakorn 118
128. 109981 Jasminum sp. TLBG 577
129. 110036 Jasminum sp. Nelson Larue 1
130. 110339 Jasminum sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5456
131. 110731 Jasminum sp. N. Muangyen 1939
132. 110929 Jasminum sp. K. Kertsawang 4499
133. 112666 Jasminum sp. N. Muangyen 2153
134. 113482 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-183
135. 113551 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-252
136. 113886 Jasminum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-136
137. 113916 Jasminum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-166
138. 113917 Jasminum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-167
139. 113997 Jasminum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-247
140. 115062 Jasminum sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 597
141. 115101 Jasminum sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 636
142. 115427 Jasminum sp. C. Maknoi 5271
143. 115504 Jasminum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1396
144. 115902 Jasminum sp. K. Wangwasit 180717-29
145. 115940 Jasminum sp. K. Wangwasit 180718-27
146. 116085 Jasminum sp. K. Wangwasit 180913-19
147. 116833 Jasminum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-025
148. 116835 Jasminum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-027
149. 116856 Jasminum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-048
150. 116909 Jasminum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-101
151. 116946 Jasminum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-138
152. 116987 Jasminum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-180
153. 117076 Jasminum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-269
154. 118999 Jasminum sp. K. Inthamma 586
155. 119034 Jasminum sp. K. Inthamma 622
156. 120505 Jasminum sp. W. Tanming SP11
157. 120918 Jasminum sp. N. Muangyen 2900
158. 120974 Jasminum sp. N. Muangyen 2956
159. 121129 Jasminum sp. N. Muangyen 3111
160. 121908 Jasminum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1243
161. 122054 Jasminum sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1388
162. 122853 Jasminum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-323
163. 122531 Jasminum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1491
164. 122732 Jasminum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-202
165. 123756 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-293
166. 123562 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-100
167. 124639 Jasminum sp. N. Muangyen 3216
168. 126647 Jasminum sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10010
169. 127793 Jasminum sp. Natdanai Pan-in 169
170. 129174 Jasminum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2721

ปิด

QR code