ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 43440
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Utricularia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LENTIBULARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 1261
Collected date

วันที่เก็บ

16 Sep 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Open pine forest. Carnivorous herb on wet sandy rock. Flower yellow. In spirit material.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4095 Utricularia sp. W. Nanakorn et al. 4095
2. 19483 Utricularia sp. P. Suksathan 2731
3. 20029 Utricularia sp. C. Maknoi 78
4. 20058 Utricularia sp. C. Maknoi 107
5. 21799 Utricularia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1591
6. 25941 Utricularia sp. P. Suksathan 3598
7. 27277 Utricularia sp. K. Wangwasit 051223-23
8. 28124 Utricularia sp. S. Watthana 2114
9. 28542 Utricularia sp. S. Pumicong 423
10. 29380 Utricularia sp. P. Suksathan 2715.1
11. 29387 Utricularia sp. P. Suksathan 2716.1
12. 31065 Utricularia sp. K. Kertsawang 771
13. 31719 Utricularia sp. C. Maknoi 1677
14. 31720 Utricularia sp. C. Maknoi 1678
15. 36471 Utricularia sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3115
16. 36472 Utricularia sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3116
17. 37072 Utricularia sp. P. Suksathan 4641
18. 37073 Utricularia sp. P. Suksathan 4642
19. 37074 Utricularia sp. P. Suksathan 4643
20. 43413 Utricularia sp. K. Kertsawang 1234
21. 43430 Utricularia sp. K. Kertsawang 1251
22. 43441 Utricularia sp. K. Kertsawang 1262
23. 48234 Utricularia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 039
24. 58159 Utricularia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6136
25. 68020 Utricularia sp. C. Lakoet 0401
26. 75700 Utricularia sp. W. Pongamornkul 4285
27. 97157 Utricularia sp. P. Phaosrichai 541
28. 105137 Utricularia sp. C. Maknoi 6328
29. 105155 Utricularia sp. C. Maknoi 6346

ปิด

QR code