ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 43369
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glochidion sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Phyllanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Khrueasan MS 525
Collected date

วันที่เก็บ

7 Sep 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, erect 5-10 m tall, flower greenish-yellowish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

163    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 257 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 257
2. 1567 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 1567
3. 12521 Glochidion sp. W. Pongamornkul 362.1
4. 12523 Glochidion sp. W. Pongamornkul 364
5. 25566 Glochidion sp. C. Glamwaewwong 1217
6. 28912 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 28912
7. 28985 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 28985
8. 35844 Glochidion sp. C. Maknoi 1776
9. 36617 Glochidion sp. C. Maknoi 1937
10. 37214 Glochidion sp. C. Maknoi 2096
11. 38806 Glochidion sp. C. Maknoi 2476
12. 39682 Glochidion sp. M. Norsaengsri 4770
13. 41894 Glochidion sp. P. Wessumritt 327
14. 46545 Glochidion sp. M. Norsaengsri 3516
15. 48333 Glochidion sp. Hiroshige Koyama, Chamlong Phengklai T 49508
16. 49467 Glochidion sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka, Chamlong Phengklai T 17585
17. 51016 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2622
18. 49821 Glochidion sp. M. Norsaengsri 6341
19. 49843 Glochidion sp. M. Norsaengsri 6363
20. 50611 Glochidion sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 52
21. 50618 Glochidion sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 157
22. 50638 Glochidion sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 200
23. 51045 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2651
24. 53847 Glochidion sp. C. Maknoi 3129
25. 56046 Glochidion sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8661
26. 56883 Glochidion sp. M. Norsaengsri, S. Mattapha 9193
27. 57080 Glochidion sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9359
28. 61849 Glochidion sp. Ling Shein Mang 87311
29. 61905 Glochidion sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Mang, Ha Shein Aung 87401
30. 62100 Glochidion sp. D. Khrueasan MS 427
31. 64374 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2923
32. 64380 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2929
33. 65742 Glochidion sp. M. Norsaengsri 10234
34. 66252 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3290
35. 66975 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3557
36. 67100 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3682
37. 67110 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3692
38. 68915 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89564
39. 68939 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89491
40. 69168 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shine 89251
41. 71683 Glochidion sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91127
42. 71801 Glochidion sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91025
43. 72818 Glochidion sp. M. Norsaengsri 10924
44. 72881 Glochidion sp. M. Norsaengsri 10998
45. 73501 Glochidion sp. C. Lakoet 661
46. 73597 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4007
47. 73841 Glochidion sp. P. Phaosrichai 83
48. 75288 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94963
49. 75310 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94991
50. 75351 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95051
51. 75483 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95165
52. 75563 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94505
53. 75907 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 95425
54. 76221 Glochidion sp. C. Maknoi 6767
55. 76510 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94022
56. 77887 Glochidion sp. M. Norsaengsri 11149
57. 79706 Glochidion sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97626
58. 79707 Glochidion sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97303
59. 80205 Glochidion sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 21
60. 83120 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4655
61. 83213 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4748
62. 83233 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4768
63. 84277 Glochidion sp. W. Khattiyot 368
64. 83778 Glochidion sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2805
65. 84035 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4821
66. 84177 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4963
67. 85249 Glochidion sp. C. Maknoi 7897
68. 85479 Glochidion sp. C. Maknoi 8178
69. 85529 Glochidion sp. C. Maknoi 8228
70. 85591 Glochidion sp. C. Maknoi 8290
71. 85855 Glochidion sp. M. Norsaengsri 12508
72. 87072 Glochidion sp. C. Glamwaewwong 58 365
73. 86988 Glochidion sp. C. Glamwaewwong 58 281
74. 87271 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 113
75. 87294 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 136
76. 87307 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 149
77. 87327 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 169
78. 89678 Glochidion sp. W. Pongamornkul 5664
79. 90344 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 267
80. 90386 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 308
81. 90272 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 195
82. 91014 Glochidion sp. N. Muangyen 1024
83. 93532 Glochidion sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5715
84. 93620 Glochidion sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5803
85. 95595 Glochidion sp. W. Pongamornkul 5956
86. 95609 Glochidion sp. W. Pongamornkul 5970
87. 96314 Glochidion sp. Prince of Songkla University 30
88. 97031 Glochidion sp. C. Maknoi 5471
89. 98327 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 207
90. 98347 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 227
91. 98577 Glochidion sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 54
92. 101100 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6121
93. 102735 Glochidion sp. V. Nguanchoo 1034
94. 104924 Glochidion sp. C. Maknoi 6081
95. 105272 Glochidion sp. C. Maknoi 6508
96. 105759 Glochidion sp. Pimsiri PN 6
97. 106023 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6499
98. 106417 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 872
99. 106869 Glochidion sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 580
100. 108352 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6560
101. 108373 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6581
102. 110203 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1076
103. 111067 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 16
104. 111365 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 313
105. 111591 Glochidion sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 114
106. 111645 Glochidion sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 168
107. 112989 Glochidion sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga V1 21
108. 113048 Glochidion sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6653
109. 113347 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 48
110. 116141 Glochidion sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6793
111. 116912 Glochidion sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 104
112. 117038 Glochidion sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 231
113. 117067 Glochidion sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 260
114. 118113 Glochidion sp. N. Pan-in 73
115. 118115 Glochidion sp. N. Pan-in 75
116. 118270 Glochidion sp. K. Inthamma 158
117. 118418 Glochidion sp. K. Inthamma 317
118. 118859 Glochidion sp. K. Inthamma 437
119. 120957 Glochidion sp. N. Muangyen 2939
120. 121797 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1857
121. 123517 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 55
122. 123753 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 290
123. 125340 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7083
124. 125344 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7087
125. 128520 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2321
126. 130160 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2336
127. 130238 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2414
128. 130240 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2416
129. 130425 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2567
130. 130939 Glochidion sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1212
131. 130943 Glochidion sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1216
132. 131478 Glochidion sp. Chusie Trisonthi BD 63
133. 132284 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7410
134. 132309 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7435
135. 132465 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7307
136. 132499 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7379
137. 133606 Glochidion sp. Natdanai Pan-in V 391
138. 134332 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2682
139. 134536 Glochidion sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3171
140. 134550 Glochidion sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3185
141. 136408 Glochidion sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3433
142. 135730 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7698
143. 135809 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7777
144. 136014 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7976
145. 137868 Glochidion sp. K. Inthamma 1452
146. 138597 Glochidion sp. K. Inthamma 1858
147. 136507 Glochidion sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3532
148. 137395 Glochidion sp. K. Kertsawang 2649
149. 137672 Glochidion sp. K. Inthamma 1256
150. 137703 Glochidion sp. K. Inthamma 1287
151. 138415 Glochidion sp. K. Inthamma 1691
152. 138679 Glochidion sp. Natdanai Pan-in 554
153. 139159 Glochidion sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 474
154. 140181 Glochidion sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10228
155. 140666 Glochidion sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101820
156. 140965 Glochidion sp. W. Pongamornkul 8130
157. 140968 Glochidion sp. W. Pongamornkul 8133
158. 141619 Glochidion sp. Suchanya Kantasa SK 124
159. 142364 Glochidion sp. W. Pongamornkul 8665
160. 142498 Glochidion sp. W. Pongamornkul 8799
161. 142883 Glochidion sp. C. Maknoi et al. 5930
162. 142884 Glochidion sp. C. Maknoi et al. 5931
163. 142947 Glochidion sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Charlotte Balslev, Inge Balslev 10824

ปิด

QR code