ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 43738
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Gardner, S. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1543
Collected date

วันที่เก็บ

15 Feb 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Treelet, 3 m high. dbh 2 cm. Crown multi-stemmed from near base. Bark mid brown; middle bark green; inner bark cream/pale yellow. leaf dark green above, red-purple below. Flower peduncle dull yellow-green; tepals brownish-yellow; filaments white; anthers pale yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Satun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

20
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 292 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 292
2. 739 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 739
3. 8909 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 8909
4. 14373 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. P. Suksathan 1678
5. 30864 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. J.F. Maxwell 07-371
6. 31194 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2869
7. 31431 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. P. Wessumritt & W. Boonchai 11
8. 32193 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. J.F. Maxwell 06-193
9. 36905 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. J.F. Maxwell 08-128
10. 43676 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. S. Gardner ST0525
11. 43708 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0204
12. 43709 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1273
13. 51083 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Pongamornkul 2689
14. 55864 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. J.F. Maxwell 11-65
15. 76135 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 6681
16. 81232 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 7414
17. 82650 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 7551
18. 82653 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 7554
19. 82781 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 7682
20. 85320 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 7968
21. 85416 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 8064
22. 110381 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5498
23. 110464 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5580

ปิด

QR code