ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 43958
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Siphonodon celastrineus Griff.
Family name

ชื่อวงศ์

CELASTRACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Gardner & P. Tippayasri ST1184
Collected date

วันที่เก็บ

1 Dec 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, 21 m high. dbh 23 cm. Crown: cylindrical; monopodial; irregular branching. Bark: pale brown to mid grey/brown medium, corky, cracked in vertical pattern especially in lowest 2 m; inner bark pale yellow; sapwood hard. Leaf: blades slightly greyish-green below, mid-green above; twigs pale brown. Flower: peduncle, pedicel and calyx pale green; petals white tinged pale green. Fruit: green ripening yellowish, pedicel pale brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phatthalung, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

120
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

35    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 922 Siphonodon celastrineus Griff. W. Nanakorn et al. 922
2. 1125 Siphonodon celastrineus Griff. W. Nanakorn et al. 1125
3. 3494 Siphonodon celastrineus Griff. W. Nanakorn et al. 3494
4. 6488 Siphonodon celastrineus Griff. W. Nanakorn et al. 6488
5. 8117 Siphonodon celastrineus Griff. W. Nanakorn et al. 8117
6. 9265 Siphonodon celastrineus Griff. P. Thongson s.n.
7. 19848 Siphonodon celastrineus Griff. S. Watthana 1147
8. 33208 Siphonodon celastrineus Griff. Warintorn K. 08-192
9. 33017 Siphonodon celastrineus Griff. Warintorn K. 07-001
10. 34428 Siphonodon celastrineus Griff. Warintorn K. 08-258
11. 35962 Siphonodon celastrineus Griff. Jatupol K. 08-303
12. 37885 Siphonodon celastrineus Griff. M. Norsaengsri 3851
13. 43948 Siphonodon celastrineus Griff. S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1207
14. 43959 Siphonodon celastrineus Griff. S. Gardner & P. Tippayasri ST1184a
15. 53289 Siphonodon celastrineus Griff. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7757
16. 62653 Siphonodon celastrineus Griff. M. Pinyosak & P. Wessumritt 214
17. 62681 Siphonodon celastrineus Griff. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 51
18. 62752 Siphonodon celastrineus Griff. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1177
19. 68005 Siphonodon celastrineus Griff. C. Lakoet 0386
20. 70227 Siphonodon celastrineus Griff. P. Wessumrit & S. Sawangsawat 179
21. 72934 Siphonodon celastrineus Griff. M. Norsaengsri 10715
22. 73969 Siphonodon celastrineus Griff. K. Khwan 021
23. 85097 Siphonodon celastrineus Griff. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3332
24. 86246 Siphonodon celastrineus Griff. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-250
25. 91813 Siphonodon celastrineus Griff. N. Muangyen 1181
26. 92186 Siphonodon celastrineus Griff. N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe & Kyaw Kine 028928
27. 92187 Siphonodon celastrineus Griff. Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092286
28. 92523 Siphonodon celastrineus Griff. W. Pongamornkul 5326
29. 92524 Siphonodon celastrineus Griff. W. Pongamornkul 5327
30. 96153 Siphonodon celastrineus Griff. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4338
31. 96245 Siphonodon celastrineus Griff. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4430
32. 104686 Siphonodon celastrineus Griff. C. Maknoi 5561
33. 105457 Siphonodon celastrineus Griff. C. Maknoi 6800
34. 108665 Siphonodon celastrineus Griff. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5269
35. 110525 Siphonodon celastrineus Griff. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5641

ปิด

QR code