ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 44030
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC.
Family name

ชื่อวงศ์

PRIMULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Setsin ST0715
Collected date

วันที่เก็บ

10 Jun 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

T.Utteridge
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree, 6 m high. dbh 15 cm. Bark: cream, smooth with many lenticels. Fruit: brownish-cream.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phangnga, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

71    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 71 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 071
2. 97 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 097
3. 1259 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 1259
4. 2490 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 2490
5. 3768 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 3768
6. 5007 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 5007
7. 5185 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 5185
8. 5399 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 5399
9. 6163 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 6163
10. 6544 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 6544
11. 7174 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 7174
12. 7252 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 7252
13. 8023 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 8023
14. 8716 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 8716
15. 9555 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 9555
16. 9763 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 9763
17. 9769 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 9769
18. 10202 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Nanakorn et al. 10202
19. 10312 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. Serm 3
20. 10493 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 152
21. 11821 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. S. Sasrirat 26
22. 12581 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. P. Srisanga 342
23. 15604 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. M. Wongnak 156
24. 17271 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. P. Suksathan 2580
25. 17384 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. P. Srisanga 1368
26. 19543 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Pongamornkul 589
27. 25130 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. C. Glamwaewwong 1071
28. 30475 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. P. Suksathan 4195
29. 33344 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. Jatupol K. 07-125
30. 35501 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8324
31. 35516 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8340
32. 35591 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8425
33. 35883 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. Jatupol K. 08-224
34. 40751 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. S. Watthana & P. Srisanga 3154
35. 41891 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. P. Wessumritt 324
36. 44020 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1149
37. 44111 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0153
38. 46288 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. S. Sawangsawat 11
39. 47223 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. Chusie KY51
40. 47115 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. C. Maknoi 3605
41. 49828 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. M. Norsaengsri 6348
42. 51624 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1297
43. 51626 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1299
44. 52236 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1478
45. 52525 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1604
46. 56013 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 8628
47. 57895 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. T. Phoonlap 20
48. 65228 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. K. Srithi 612
49. 67047 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Pongamornkul 3629
50. 67099 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Pongamornkul 3681
51. 72080 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Pongamornkul 03960
52. 72936 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. M. Norsaengsri 10717
53. 74521 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. Zhou-Shishun 8512
54. 74723 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. Zhou-Shishun 8179
55. 78062 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Pongamornkul 4407
56. 79313 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Tanming 755
57. 86151 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-155
58. 86871 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. C. Glamwaewwong 164/58
59. 89239 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. C. Maknoi 4033
60. 92628 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-019
61. 95342 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4154
62. 114257 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-073
63. 114294 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4496
64. 117651 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-021
65. 117775 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-145
66. 118620 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. K. Kertsawang 3926
67. 118643 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. K. Kertsawang 3949
68. 123552 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-090
69. 125559 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. N. Muangyen 3639
70. 125950 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9775
71. 126693 Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10054

ปิด

QR code