ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 44115
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis
Family name

ชื่อวงศ์

OCHNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0781
Collected date

วันที่เก็บ

17 Jun 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Bob Harwood
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, 1.5 m high. dbh 1 cm. Bark: pale brown. Flower: peduncle and pedicel darkish-green tinged brown; sepals pale green tinged brown outside, pale greyish-green with faint red-brown strips inside; petals white stamens pale orange-yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Surat Thani, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6438 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis W. Nanakorn et al. 6438
2. 7287 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis W. Nanakorn et al. 7287
3. 13226 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis T.G. Laman 860
4. 20531 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1430
5. 29911 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070321-13
6. 39586 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Norsaengsri 4675
7. 39826 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Norsaengsri 4933
8. 40117 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Norsaengsri 5223
9. 44022 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis S. Gardner, & Khumchompoo ST1898
10. 44023 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis S. Gardner, P. Sidisunthorn & T. Utteridge ST1820
11. 44050 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis S. Gardner ST2901
12. 46613 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Norsaengsri 3584
13. 49542 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis P. Tippayasri & P. Sidisunthorn ST1061
14. 54859 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis P. Chantaranothai et al. 6857
15. 54860 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis P. Chantaranothai et al. 1150
16. 57155 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis W. Boonprakop & M. Norsaengsri 270
17. 57255 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0153
18. 63998 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis S. Sawangsawat 65
19. 63975 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis M. Pinyosak & W. Boonchai 144
20. 93059 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis D. Argyriou 112
21. 93112 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis D. Argyriou 175
22. 93151 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis N. Turreira-Garcia 391
23. 93167 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis D. Argyriou 380
24. 108546 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis T. Choopan et al. 2017-211
25. 110901 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis K. Kertsawang 4471
26. 140195 Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10242

ปิด

QR code