ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 44164
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Streblus ilicifolius (Vidal) Corner
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0317
Collected date

วันที่เก็บ

23 Mar 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

C. Berg
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Treelet/large shrub, 6 m high. Leaf dark green and glossy above; paler green with dark veins below; petioles dull yellow-green. Flower anther dark greyish-purple; filaments white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Songkhla, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

130
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

19    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4230 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner W. Nanakorn et al. 4230
2. 8467 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner W. Nanakorn et al. 8467
3. 44126 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner P. Sidisunthorn ST2331
4. 44169 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0567
5. 44170 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1650
6. 44670 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0164
7. 62920 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner C. Lakoet 257
8. 64618 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner S. Watthana 3703
9. 64619 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner S. Watthana 3704
10. 66476 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3295
11. 66659 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner C. Maknoi 4161
12. 78840 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-118
13. 79232 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-427
14. 110486 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5602
15. 112899 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner K. Kertsawang 3737
16. 115844 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner K. Wangwasit 180426-5
17. 116617 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-240
18. 117926 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-296
19. 118539 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner K. Kertsawang 3845

ปิด

QR code