ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 420
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 420
Collected date

วันที่เก็บ

19 Jan 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Peter C. van Welzen
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree up to 10 m high. Leaves simple, alternate, ovate, margin entire. Flower solitary on axillary, yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

600
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1245 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. W. Nanakorn et al. 1245
2. 1370 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. W. Nanakorn et al. 1370
3. 1917 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. W. Nanakorn et al. 1917
4. 5699 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. W. Nanakorn et al. 5699
5. 8930 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. W. Nanakorn et al. 8930
6. 9519 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. W. Nanakorn et al. 9519
7. 17125 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. P. Suksathan 2454
8. 23617 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. P. Srisanga 2626
9. 23941 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. C. Glamwaewwong 573
10. 32837 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. N. Muangyen 153
11. 35794 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. C. Maknoi 1726
12. 42366 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. Zhao Chong-jiang 102
13. 43386 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. D. Khrueasan MS-26
14. 51446 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. M. Norsaengsri & N. Tathana 7516
15. 56382 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. M. Norsaengsri & N. Tathana 9019
16. 62567 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. W. Pongamornkul 2817
17. 64113 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2515
18. 74826 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. Zhou-Shishun 8347
19. 80716 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. W. Pongamornkul 4573
20. 82906 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. M. Norsaengsri 12290
21. 85868 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. M. Norsaengsri 12521
22. 88067 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3542
23. 88454 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. N. Muangyen 306
24. 89039 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. N. Muangyen 630
25. 89070 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. N. Muangyen 661
26. 89480 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. W. Pongamornkul 5580
27. 93402 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. Alisa Narai 14
28. 107368 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-133
29. 107319 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-081
30. 108349 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. W. Pongamornkul 6557
31. 108379 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. W. Pongamornkul 6587
32. 110431 Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5549

ปิด

QR code