ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 44271
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prunus grisea (C. Muell.) Kalkman var. tomentosa (Blume ex Mull. Berol) Kalkman
Family name

ชื่อวงศ์

ROSACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0650
Collected date

วันที่เก็บ

2 Jun 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

T.Utteridge
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree, 9 m high. dbh 5 cm. Bark: dark grey, smooth or with fine vertical fissures, thin; inner bark (sapwood?) white & hard. Fruit: pale green with whitish patches; peduncle/pedicel densely covered with orange-brown hairs.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Trang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

25
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

4    
QR code