ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 44304
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Antidesma japonicum Siebold & Zucc.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Gardner ST0937
Collected date

วันที่เก็บ

2 Oct 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Treelet, 2.5 m high. dbh 3 cm. Bark: orange/pale brown, slightly flaking; inner bark pale red-brown; sapwood cream, very dense and hard. Leaf: mid-green above, greyish-green below. Fruit: pale yellow ripening first pink then dark purplish-red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Songkhla, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

130
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

6    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 26050 Antidesma japonicum Siebold & Zucc. S. Kobayashi 3368
2. 26051 Antidesma japonicum Siebold & Zucc. S. Kobayashi 3369
3. 66453 Antidesma japonicum Siebold & Zucc. W. Pongamornkul 3444
4. 93102 Antidesma japonicum Siebold & Zucc. N. Turreira-Garcia 165
5. 93109 Antidesma japonicum Siebold & Zucc. D. Argyriou 172
6. 94963 Antidesma japonicum Siebold & Zucc. D. Argyriou 483

ปิด

QR code