ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 4648
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyperus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 4648
Collected date

วันที่เก็บ

22 Sep 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Sedge in swampy places.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

167    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2131 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 2131
2. 2263 Cyperus sp. M. Norsaengsri 773
3. 4406 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 4406
4. 4498 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 4498
5. 4887 Cyperus sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 58
6. 5032 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 5032
7. 5039 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 5039
8. 7208 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 7208
9. 7364 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 7364
10. 7543 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 7543
11. 9510 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 9510
12. 11283 Cyperus sp. Thon 13
13. 13698 Cyperus sp. P. Suksathan 1469
14. 13318 Cyperus sp. McDonald et al. 5790
15. 15169 Cyperus sp. M. Norsaengsri 840
16. 16103 Cyperus sp. P. Suksathan 1968
17. 17304 Cyperus sp. P. Suksathan 2613
18. 20247 Cyperus sp. M. Norsaengsri 1306
19. 20250 Cyperus sp. M. Norsaengsri 1309
20. 20264 Cyperus sp. M. Norsaengsri 1323
21. 31782 Cyperus sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1189
22. 36550 Cyperus sp. C. Maknoi 1870
23. 39159 Cyperus sp. M. Norsaengsri 4245
24. 39624 Cyperus sp. M. Norsaengsri 4712
25. 40720 Cyperus sp. S. Watthana & P. Srisanga 3121
26. 41389 Cyperus sp. M. Norsaengsri 4061
27. 41815 Cyperus sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 86
28. 45768 Cyperus sp. D. Khrueasan MS534
29. 47799 Cyperus sp. S. Sawangsawat 164
30. 50047 Cyperus sp. M.N. Tamura T-60198
31. 53161 Cyperus sp. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1451
32. 53902 Cyperus sp. C. Maknoi 3184
33. 56440 Cyperus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051165
34. 57048 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9327
35. 57942 Cyperus sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9044
36. 58415 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9450
37. 58419 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9454
38. 58429 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9464
39. 58220 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8752
40. 58276 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8821
41. 58436 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9471
42. 58442 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9477
43. 58568 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9603
44. 58574 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9609
45. 58588 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9623
46. 58621 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9656
47. 58628 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9663
48. 59142 Cyperus sp. Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1933
49. 59177 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9714
50. 59219 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9756
51. 59256 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9793
52. 59258 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9795
53. 59270 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9807
54. 59271 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9808
55. 59868 Cyperus sp. Romklao Botanical Garden 0259/2554
56. 60110 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5899
57. 60111 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5900
58. 60113 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5902
59. 60155 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5944
60. 60414 Cyperus sp. Zhou-Shishun 3523
61. 62174 Cyperus sp. W. Boonprakop 0435
62. 62176 Cyperus sp. W. Boonprakop 0437
63. 62193 Cyperus sp. W. Boonprakop 0454
64. 62222 Cyperus sp. Romklao Botanical Garden 0509/2555
65. 62789 Cyperus sp. M. Norsaengsri 10001
66. 63474 Cyperus sp. M. Norsaengsri 6732
67. 63507 Cyperus sp. M. Norsaengsri 6765
68. 63510 Cyperus sp. M. Norsaengsri 6768
69. 64020 Cyperus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6904
70. 64056 Cyperus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6981
71. 67139 Cyperus sp. Jatupol K. & C. Maknoi 542
72. 67556 Cyperus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 823
73. 67589 Cyperus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 856
74. 67725 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5783
75. 67735 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5793
76. 67739 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5797
77. 67791 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5849
78. 67793 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5851
79. 67819 Cyperus sp. M. Norsaengsri 10499
80. 67969 Cyperus sp. C. Lakoet 0350
81. 68091 Cyperus sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0366
82. 68092 Cyperus sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0367
83. 68439 Cyperus sp. C. Maknoi 4542
84. 70847 Cyperus sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 058
85. 70866 Cyperus sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 085
86. 70898 Cyperus sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5704
87. 70910 Cyperus sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5720
88. 70913 Cyperus sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5724
89. 70914 Cyperus sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5725
90. 71496 Cyperus sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1033
91. 73057 Cyperus sp. M. Norsaengsri 11225
92. 73074 Cyperus sp. M. Norsaengsri 11242
93. 74262 Cyperus sp. Zhou-Shishun 7407
94. 75003 Cyperus sp. M. Norsaengsri 10868
95. 75004 Cyperus sp. M. Norsaengsri 10869
96. 77553 Cyperus sp. M. Norsaengsri 10974
97. 79190 Cyperus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-385
98. 80316 Cyperus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-132
99. 80430 Cyperus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-245
100. 81185 Cyperus sp. C. Maknoi 7367
101. 81114 Cyperus sp. C. Maknoi 7295
102. 81455 Cyperus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11701
103. 81695 Cyperus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11735
104. 81684 Cyperus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11724
105. 82168 Cyperus sp. C. Maknoi 7760
106. 82194 Cyperus sp. P. Phaosrichai 127
107. 83273 Cyperus sp. C. Maknoi 7790
108. 83278 Cyperus sp. C. Maknoi 7795
109. 83298 Cyperus sp. C. Maknoi 7815
110. 84666 Cyperus sp. K. Kertsawang 3447
111. 84535 Cyperus sp. K. Kertsawang 3387
112. 84915 Cyperus sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3996
113. 84958 Cyperus sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4049
114. 85015 Cyperus sp. S. Watthana 3878
115. 85017 Cyperus sp. S. Watthana 3880
116. 85035 Cyperus sp. S. Watthana 3903
117. 85183 Cyperus sp. P. Phaosrichai 292
118. 85963 Cyperus sp. K. Wangwasit 050617-10
119. 85966 Cyperus sp. K. Wangwasit 050617-5
120. 87168 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-011
121. 87454 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-296
122. 87510 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-352
123. 87514 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-356
124. 87554 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-394
125. 87764 Cyperus sp. Saensouk et al. 150
126. 88617 Cyperus sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 468
127. 90427 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-349
128. 91770 Cyperus sp. N. Muangyen 1138
129. 91793 Cyperus sp. N. Muangyen 1161
130. 94310 Cyperus sp. N. Muangyen 1438
131. 94330 Cyperus sp. N. Muangyen 1457
132. 95037 Cyperus sp. Chusie & Trithip Sukho MHR052
133. 95561 Cyperus sp. N. Muangyen 1758
134. 95938 Cyperus sp. P. Phaosrichai 336
135. 98396 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-276
136. 98568 Cyperus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-045
137. 102026 Cyperus sp. K. Kertsawang 4290
138. 102028 Cyperus sp. K. Kertsawang 4292
139. 102177 Cyperus sp. K. Kertsawang 4441
140. 104261 Cyperus sp. S. Kamonnate 825
141. 104578 Cyperus sp. W. Pongamornkul 6355
142. 105528 Cyperus sp. C. Maknoi 6871
143. 105587 Cyperus sp. C. Maknoi 7015
144. 105588 Cyperus sp. C. Maknoi 7016
145. 110974 Cyperus sp. K. Kertsawang 4543
146. 111286 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-234
147. 111398 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-346
148. 111523 Cyperus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-046
149. 112661 Cyperus sp. N. Muangyen 2148
150. 112673 Cyperus sp. N. Muangyen 2160
151. 112674 Cyperus sp. N. Muangyen 2161
152. 112810 Cyperus sp. N. Muangyen 2297
153. 113167 Cyperus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6770
154. 113789 Cyperus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-039
155. 113824 Cyperus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-074
156. 113835 Cyperus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-085
157. 113860 Cyperus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-110
158. 113938 Cyperus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-188
159. 114742 Cyperus sp. Thitiporn Pingyot 267
160. 115238 Cyperus sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 773
161. 117171 Cyperus sp. N. Muangyen 2438
162. 117291 Cyperus sp. N. Muangyen 2558
163. 118597 Cyperus sp. K. Kertsawang 3903
164. 118601 Cyperus sp. K. Kertsawang 3907
165. 120731 Cyperus sp. N. Muangyen 2713
166. 120917 Cyperus sp. N. Muangyen 2899
167. 120964 Cyperus sp. N. Muangyen 2946

ปิด

QR code