ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 44537
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Croton sp.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Zhou Shi-shun 2806
Collected date

วันที่เก็บ

4 Aug 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, 25 m high. Flower khaki.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

560
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

119    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10092 Croton sp. T. Tatiya s.n.
2. 16003 Croton sp. S. Watthana 697
3. 18806 Croton sp. W. Nanakorn 1077
4. 23881 Croton sp. W. Nanakorn et al. 23881
5. 30335 Croton sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1290
6. 31015 Croton sp. K. Kertsawang 721
7. 39592 Croton sp. M. Norsaengsri 4681
8. 45085 Croton sp. M. Tanaros 487
9. 44352 Croton sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0201
10. 44921 Croton sp. Yaovanit Polpim HN1109
11. 46086 Croton sp. C. Maknoi 3781
12. 46087 Croton sp. C. Maknoi 3782
13. 46457 Croton sp. W. Pongamornkul 2532
14. 47954 Croton sp. M. Norsaengsri 7122
15. 47955 Croton sp. M. Norsaengsri 7123
16. 51035 Croton sp. W. Pongamornkul 2641
17. 51079 Croton sp. W. Pongamornkul 2685
18. 52773 Croton sp. C. Maknoi 2942
19. 53802 Croton sp. C. Maknoi 3083
20. 53827 Croton sp. C. Maknoi 3108
21. 53811 Croton sp. C. Maknoi 3092
22. 54578 Croton sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
23. 55404 Croton sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8392
24. 56186 Croton sp. M. Norsaengsri 5757
25. 57134 Croton sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 249
26. 57707 Croton sp. C. Maknoi 4126
27. 58218 Croton sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8750
28. 58899 Croton sp. Zhou-Shishun 2806
29. 59843 Croton sp. Romklao Botanical Garden 0234/2555
30. 61935 Croton sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087330
31. 62407 Croton sp. Romklao Botanical Garden 0347/2554
32. 62344 Croton sp. Romklao Botanical Garden 0631/2555
33. 62356 Croton sp. Romklao Botanical Garden 0643/2555
34. 62446 Croton sp. Romklao Botanical Garden 0386/2554
35. 62605 Croton sp. W. Pongamornkul 2858
36. 63565 Croton sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6638
37. 63694 Croton sp. M. Norsaengsri 3640
38. 63696 Croton sp. M. Norsaengsri 3642
39. 63841 Croton sp. P. Thongson 26
40. 64008 Croton sp. S. Sawangsawat 54
41. 64068 Croton sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7000
42. 64464 Croton sp. W. Pongamornkul 3013
43. 65015 Croton sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6246
44. 65489 Croton sp. K. Srithi 139
45. 66235 Croton sp. W. Pongamornkul 3273
46. 67167 Croton sp. Jatupol K. & C. Maknoi 570
47. 67745 Croton sp. M. Norsaengsri 5803
48. 67785 Croton sp. M. Norsaengsri 5843
49. 68074 Croton sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0342
50. 68497 Croton sp. C. Maknoi 4600
51. 70364 Croton sp. C. Maknoi 3231
52. 70372 Croton sp. C. Maknoi 3239
53. 72057 Croton sp. W. Pongamornkul 03937
54. 74897 Croton sp. C. Maknoi 6543
55. 75096 Croton sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2478
56. 77749 Croton sp. M. Norsaengsri 11668
57. 77752 Croton sp. M. Norsaengsri 11671
58. 79044 Croton sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-240
59. 79137 Croton sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-332
60. 79231 Croton sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-426
61. 79697 Croton sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097148
62. 79710 Croton sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097107
63. 80302 Croton sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-118
64. 80546 Croton sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-361
65. 82128 Croton sp. M. Norsaengsri 12160
66. 84150 Croton sp. W. Pongamornkul 4936
67. 84714 Croton sp. K. Kertsawang 3495
68. 85703 Croton sp. W. Pongamornkul 5044
69. 85799 Croton sp. W. Pongamornkul et al. 5138
70. 86199 Croton sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-203
71. 86129 Croton sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-133
72. 86951 Croton sp. C. Glamwaewwong 244/58
73. 87431 Croton sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-273
74. 88917 Croton sp. C. Maknoi 8518
75. 89046 Croton sp. N. Muangyen 637
76. 90098 Croton sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-21
77. 91085 Croton sp. N. Muangyen 1095
78. 91818 Croton sp. N. Muangyen 1186
79. 92037 Croton sp. K. Kertsawang 3602
80. 92662 Croton sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-053
81. 92706 Croton sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-097
82. 94385 Croton sp. N. Muangyen 1512
83. 94636 Croton sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4005
84. 95254 Croton sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-293
85. 95255 Croton sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-294
86. 95594 Croton sp. W. Pongamornkul 5955
87. 95638 Croton sp. W. Pongamornkul, R. Suksathan and M. Wongnak 5999
88. 97053 Croton sp. P. Phaosrichai 437
89. 102010 Croton sp. K. Kertsawang 4274
90. 102591 Croton sp. V. Nguanchoo 851
91. 104522 Croton sp. W. Pongamornkul 6299
92. 105286 Croton sp. C. Maknoi 6522
93. 105905 Croton sp. W. Pongamornkul 6518
94. 106271 Croton sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 727
95. 106329 Croton sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 784
96. 106853 Croton sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 564
97. 106954 Croton sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 665
98. 107041 Croton sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 753
99. 108332 Croton sp. W. Pongamornkul 6540
100. 110686 Croton sp. N. Muangyen 1892
101. 111023 Croton sp. K. Kertsawang 4592
102. 112280 Croton sp. Buasroi Mala 15
103. 113018 Croton sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6623
104. 113036 Croton sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6641
105. 113104 Croton sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6709
106. 113131 Croton sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6736
107. 113155 Croton sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6758
108. 113530 Croton sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-231
109. 113948 Croton sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-198
110. 115464 Croton sp. C. Maknoi 5382
111. 115944 Croton sp. K. Wangwasit 180718-31
112. 116412 Croton sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-036
113. 116415 Croton sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-039
114. 116460 Croton sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-084
115. 117080 Croton sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-273
116. 117083 Croton sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-276
117. 118320 Croton sp. K. Inthamma 208
118. 118690 Croton sp. K. Kertsawang 3996
119. 118994 Croton sp. K. Inthamma 581

ปิด

QR code