ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 44719
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Spondias pinnata (L.f.) Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

ANACARDIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1664
Collected date

วันที่เก็บ

13 Mar 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous tree, 12 m high. dbh. 31 cm. Crown: almost completely deciduous, only a few old leaves. Bark: pale grey, smooth or slightly flaking; middle bark green; inner bark striped red/white with acidic odour like Spondias fruit (Mae Gok). Flower: peduncle very pale green; sepals pale green; petals and filaments white; anthers bright yellow; stigma and disc-glands (?) cream.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Si Thammarat, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

170
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

61    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 188 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 188
2. 1475 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 1475
3. 6019 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 6019
4. 10833 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Sucheera s.n.
5. 8203 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 8203
6. 18654 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga 1814
7. 27305 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 27305
8. 27327 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Kumphet sn. 13
9. 28245 Spondias pinnata (L.f.) Kurz K. Kertsawang 545
10. 30054 Spondias pinnata (L.f.) Kurz S. Chongko 617
11. 30890 Spondias pinnata (L.f.) Kurz J.F. Maxwell 07-401
12. 33359 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Jatupol K. 07-140
13. 36053 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Jatupol K. 08-394
14. 39124 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Jatupol K. 08-473
15. 42862 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi & M. Tanaros 3437
16. 44716 Spondias pinnata (L.f.) Kurz S. Gardner & P. Tippayasri ST1193
17. 44911 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Piyawan Winichainan HN1020
18. 45836 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3652
19. 45342 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3534
20. 45384 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Romkham 34
21. 45537 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Romkham 187
22. 46061 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3756
23. 45899 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3812
24. 46172 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Romkham 260
25. 47061 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3551
26. 53294 Spondias pinnata (L.f.) Kurz M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7762
27. 55178 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Chantaranothai et al. s.n.
28. 56207 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Pavlos Georgiadis 473
29. 66936 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Pongamornkul 3518
30. 68150 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 627
31. 68560 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2924
32. 68601 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2965
33. 70587 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020430
34. 75307 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094988
35. 76860 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Tanming 634
36. 79160 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-355
37. 80498 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-313
38. 80578 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3080
39. 80579 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3081
40. 81101 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 7282
41. 81331 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 7513
42. 84290 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Khattiyot 381
43. 84540 Spondias pinnata (L.f.) Kurz K. Kertsawang 3392
44. 85297 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 7945
45. 86008 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-012
46. 86205 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-209
47. 90442 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-364
48. 90641 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Muangyen 904
49. 90778 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3386
50. 91890 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Muangyen 1258
51. 93095 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Turreira-Garcia 157
52. 92790 Spondias pinnata (L.f.) Kurz D. Argyriou 684
53. 93019 Spondias pinnata (L.f.) Kurz D. Argyriou 234
54. 106393 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 848
55. 108657 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5261
56. 108353 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Pongamornkul 6561
57. 110349 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5466
58. 110508 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5624
59. 110567 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5682
60. 110589 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5704
61. 111693 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-216

ปิด

QR code