ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 44899
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chrysanthemum indicum L.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

kekhaui
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Yaovanit Polpim HN1359
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb, 40-60 cm tall, inflorescence head, heterogamous, ray flower white; disc flower perfect, yellow, fruit achene. Use: dried-flower to boil for drinking.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

6    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 77299 Chrysanthemum indicum L. T. Nakamura et al. FOK-063689
2. 78282 Chrysanthemum indicum L. V. Nguanchoo 554
3. 78362 Chrysanthemum indicum L. V. Nguanchoo 129
4. 102628 Chrysanthemum indicum L. V. Nguanchoo 918
5. 102465 Chrysanthemum indicum L. V. Nguanchoo 710
6. 102750 Chrysanthemum indicum L. V. Nguanchoo 1053

ปิด

QR code