ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 44918
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Buddleja asiatica Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

SCROPHULARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

rachawadeepa
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Yaovanit Polpim HN1347
Collected date

วันที่เก็บ

3 Mar 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small shrub 1-1.5 m high; inflorescence spike; flower small, sepal and petal 4, corolla white; ovary 2 locules, ovule numerous. Use: whole plant as a detergent for washing.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

102    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 379 Buddleja asiatica Lour. W. Nanakorn et al. 379
2. 1395 Buddleja asiatica Lour. W. Nanakorn et al. 1395
3. 3287 Buddleja asiatica Lour. W. Nanakorn et al. 3287
4. 4713 Buddleja asiatica Lour. W. Nanakorn et al. 4713
5. 5128 Buddleja asiatica Lour. W. Nanakorn et al. 5128
6. 5558 Buddleja asiatica Lour. W. Nanakorn et al. 5558
7. 6063 Buddleja asiatica Lour. W. Nanakorn et al. 6063
8. 6777 Buddleja asiatica Lour. S. Watthana & P. Srisanga 10
9. 7889 Buddleja asiatica Lour. W. Nanakorn et al. 7889
10. 8722 Buddleja asiatica Lour. T. Tatiya s.n.
11. 11175 Buddleja asiatica Lour. L. Averyanov, N.Q. Binh VH 3819
12. 12921 Buddleja asiatica Lour. P. Srisanga 451
13. 16176 Buddleja asiatica Lour. N. Drechsler, C. Scholz 52
14. 22558 Buddleja asiatica Lour. P. Srisanga 2397
15. 23624 Buddleja asiatica Lour. P. Srisanga 2633
16. 25591 Buddleja asiatica Lour. C. Maknoi 627
17. 30816 Buddleja asiatica Lour. J.F. Maxwell 07-17
18. 31268 Buddleja asiatica Lour. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2943
19. 33380 Buddleja asiatica Lour. Jatupol K. 07-161
20. 34273 Buddleja asiatica Lour. W. Pongamornkul 1631
21. 35381 Buddleja asiatica Lour. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8195
22. 35520 Buddleja asiatica Lour. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8344
23. 36177 Buddleja asiatica Lour. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3666
24. 36576 Buddleja asiatica Lour. C. Maknoi 1896
25. 44872 Buddleja asiatica Lour. Piyawan Winichainan HN1051
26. 47143 Buddleja asiatica Lour. Chusie KY47
27. 48336 Buddleja asiatica Lour. Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara & Hidetoshi Nagamusu T-46459
28. 49823 Buddleja asiatica Lour. M. Norsaengsri 6343
29. 49959 Buddleja asiatica Lour. M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6479
30. 50947 Buddleja asiatica Lour. S. Watthana 3680
31. 52719 Buddleja asiatica Lour. C. Maknoi 2888
32. 55688 Buddleja asiatica Lour. M. Norsaengsri & N. Tathana 8488
33. 56102 Buddleja asiatica Lour. M. Norsaengsri & N. Tathana 8872
34. 59823 Buddleja asiatica Lour. Romklao Botanical Garden 0214/2554
35. 59566 Buddleja asiatica Lour. Romklao Botanical Garden 0172/2554
36. 60601 Buddleja asiatica Lour. Ling Shein Man 088052
37. 60493 Buddleja asiatica Lour. Ling Shein Man 087929
38. 60785 Buddleja asiatica Lour. Ling Shein Man 088233
39. 61370 Buddleja asiatica Lour. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086772
40. 61403 Buddleja asiatica Lour. Law Shein 088362
41. 61820 Buddleja asiatica Lour. Ling Shein Man 087006
42. 63834 Buddleja asiatica Lour. P. Thongson 19
43. 65140 Buddleja asiatica Lour. K. Srithi 484
44. 65452 Buddleja asiatica Lour. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2665
45. 68105 Buddleja asiatica Lour. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 581
46. 70653 Buddleja asiatica Lour. Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021352
47. 71063 Buddleja asiatica Lour. T. Jenwanathanakit H185
48. 71320 Buddleja asiatica Lour. W. Pongamornkul 3760
49. 71443 Buddleja asiatica Lour. W. Pongamornkul 3883
50. 71912 Buddleja asiatica Lour. J. Towaranonte s.n.
51. 71981 Buddleja asiatica Lour. N. Muangyen 0073
52. 72061 Buddleja asiatica Lour. W. Pongamornkul 03941
53. 72793 Buddleja asiatica Lour. M. Norsaengsri 10899
54. 73651 Buddleja asiatica Lour. W. Pongamornkul 04061
55. 74445 Buddleja asiatica Lour. Zhou-Shishun 8421
56. 74716 Buddleja asiatica Lour. Zhou-Shishun 8270
57. 78456 Buddleja asiatica Lour. Ling Shein Mang 096095
58. 78457 Buddleja asiatica Lour. Nagamasu Hidetoshi, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035559
59. 78458 Buddleja asiatica Lour. Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035866
60. 78459 Buddleja asiatica Lour. Shigeo Yasuda 053736
61. 78460 Buddleja asiatica Lour. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086086
62. 78462 Buddleja asiatica Lour. Law Shine 086339
63. 80687 Buddleja asiatica Lour. W. Pongamornkul 4544
64. 80810 Buddleja asiatica Lour. K. Phoutthavong et al. 483
65. 81539 Buddleja asiatica Lour. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097192
66. 81540 Buddleja asiatica Lour. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097838
67. 83081 Buddleja asiatica Lour. W. Pongamornkul 4616
68. 83102 Buddleja asiatica Lour. W. Pongamornkul 4637
69. 89587 Buddleja asiatica Lour. W. Pongamornkul 5606
70. 90396 Buddleja asiatica Lour. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-318
71. 90153 Buddleja asiatica Lour. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-76
72. 90253 Buddleja asiatica Lour. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-176
73. 94210 Buddleja asiatica Lour. W. Pongamornkul 5910
74. 94524 Buddleja asiatica Lour. N. Muangyen 1651
75. 95005 Buddleja asiatica Lour. Ploy Hutasing 018
76. 95732 Buddleja asiatica Lour. W. Pongamornkul 6016
77. 95776 Buddleja asiatica Lour. W. Pongamornkul 6060
78. 98254 Buddleja asiatica Lour. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-134
79. 98371 Buddleja asiatica Lour. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-251
80. 98405 Buddleja asiatica Lour. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-285
81. 101183 Buddleja asiatica Lour. W. Pongamornkul 6204
82. 101259 Buddleja asiatica Lour. N. Muangyen AKN 001
83. 101722 Buddleja asiatica Lour. P. Panyadee & W. Pongamornkul 001
84. 102710 Buddleja asiatica Lour. V. Nguanchoo 1005
85. 105827 Buddleja asiatica Lour. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK047
86. 105992 Buddleja asiatica Lour. W. Pongamornkul 6468
87. 106334 Buddleja asiatica Lour. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 789
88. 107430 Buddleja asiatica Lour. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-198
89. 108981 Buddleja asiatica Lour. C.M.Wang & Y.M.Hsu 06551
90. 111443 Buddleja asiatica Lour. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-391
91. 112278 Buddleja asiatica Lour. Buasroi Mala 13
92. 114399 Buddleja asiatica Lour. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4742
93. 116539 Buddleja asiatica Lour. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-163
94. 116600 Buddleja asiatica Lour. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-223
95. 116624 Buddleja asiatica Lour. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-247
96. 117718 Buddleja asiatica Lour. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-088
97. 121166 Buddleja asiatica Lour. N. Muangyen 3148
98. 122579 Buddleja asiatica Lour. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1539
99. 124878 Buddleja asiatica Lour. N. Muangyen 3455
100. 125518 Buddleja asiatica Lour. N. Muangyen 3599
101. 126349 Buddleja asiatica Lour. N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe and Kyaw Kine 028754
102. 129195 Buddleja asiatica Lour. Akharasit Bunsongthae 1

ปิด

QR code